Oświadczenie o ochronie danych

Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych

Zgodnie z art. 12 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (zwanego dalej: „RODO”), jesteśmy zobowiązani poinformować Państwa odnośnie przetwarzania Państwa danych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Ponieważ przywiązujemy ogromną wagę do ochrony Państwa danych osobowych, niniejsze oświadczenie zawiera szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych oraz o przysługujących Państwu z tego tytułu ustawowo prawach.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w niniejszym oświadczeniu zmian ze skutkiem na przyszłość, zwłaszcza w przypadku wdrażania nowych technologii na naszej stronie internetowej lub zmiany obowiązujących ustaw lub orzecznictwa.

Zachęcamy Państwa do zapoznawania się regularnie z treścią niniejszego oświadczenia o ochronie danych oraz do wydrukowania lub zapisania jego treści.

Definicje pojęć

Zakres obowiązywania

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych obowiązuje na wszystkich stronach www.cookconcern.de oraz www.cookconcern.com. Nie dotyczy ono jednak żadnych z linkowanych stron i profilów osób trzecich.

Odpowiedzialny administrator

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w zakresie przewidzianym przez niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest:

Cook Concern

Nico Mateew

Engertstraße 5, 04177 Leipzig

Telefon: +49 341 9759 4000;

Adres e-mail: info@cookconcern.com

Pytania dotyczące ochrony danych osobowych

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych w naszej firmie lub w związku z naszą stroną internetową, zapraszamy do kontaktu (patrz: dane kontaktowe w sekcji „Odpowiedzialny administrator“).

Bezpieczeństwo

Nasza firma powzięła szeroko zakrojone techniczne i organizacyjne środki zaradcze, by zapewnić ochronę Państwa danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, nadużyciem, utratą lub innymi ingerencjami zewnętrznymi. W tym celu regularnie sprawdzamy nasze procedury bezpieczeństwa i dostosowujemy je do najnowszych standardów.

Przysługujące Państwu prawa

W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa, z których mogą Państwo względem nas skorzystać:

 • Prawo do dostępu do informacji (art. 15 RODO),
 • Prawo do sprostowania (art. 16 RODO) lub usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • Prawo do wycofania Państwa zgody (art. 7 ust. 3 RODO),
 • Prawo do otrzymania Państwa danych w czytelnym cyfrowym formacie („Przekazywalność danych“), a także prawo do przekazania danych do innego administratora, jeśli spełnione są wymagania art. 20 ust. 1 lit. a, b RODO (art. 20 RODO)

Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw, wysyłając odpowiednią wiadomość na dane kontaktowe podane w sekcji „Odpowiedzialny administrator“ lub do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych.

Ponadto przysługuje Państwu prawo złożenia do organu nadzorczego skargi odnośnie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (art. 77 RODO).

Użytkowanie strony internetowej; dane dostępu

Zasadniczo mogą Państwo korzystać z naszej strony w celach informacyjnych bez potrzeby ujawniania Państwa tożsamości. Podczas wyświetlania poszczególnych stron do naszego dostawcy internetowego zostaną przekazane jedynie te dane dostępu, które są konieczne do wyświetlenia Państwu danej strony. Obejmuje to następujące dane:

 • Typ/wersja przeglądarki internetowej
 • Używany system operacyjny
 • Język oraz wersja przeglądarki internetowej
 • Nazwa hosta wykorzystywanego urządzenia
 • Adres IP
 • Strona internetowa, która wysyła żądanie
 • Żądana treść (konkretna strona)
 • Data i godzina wysłania na serwer zapytania
 • Status dostępu/kod statusu HTTP
 • Referencyjny URL (odwiedzona wcześniej strona)
 • Przesłana ilość danych
 • Różnica stref czasowych w odniesieniu do GMT

Tymczasowe przetwarzanie adresu IP przez system jest technicznie niezbędnym warunkiem do wyświetlenia na Państwa komputerze naszej strony internetowej. Przetwarzanie adresu IP podczas trwania sesji jest w tym celu konieczne. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f RODO.

Dane dostępu nie będą wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych użytkowników ani nie będą zestawiane z innymi źródłami informacji. Dane dostępu zostaną usunięte, kiedy nie będą one już konieczne do osiągnięcia celu ich przetwarzania. W przypadku pobrania danych w celu udostępnienia strony internetowej, dane te nie będą już konieczne, jeśli opuszczą Państwo daną stronę internetową.

Adresy IP zapisywane są w plikach dziennika, aby zapewnić funkcjonalność strony internetowej. Dodatkowo te dane służą do optymalizacji naszej strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Nie zachodzi wówczas ewaluacja danych w celach marketingowych. Dane są zasadniczo usuwane najpóźniej po upływie siedmiu dni. W pojedynczych przypadkach możliwe jest wykraczające poza ten okres przetwarzanie danych. W tym wypadku dany adres IP jest usuwany lub zmieniany w taki sposób, by nie było możliwe przypisanie go do konkretnego klienta.

Pobieranie danych do udostępniania strony internetowej oraz przetwarzanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do prawidłowego działania strony. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu następuje analiza stanu rzeczy, w wyniku której zaprzestajemy przetwarzania danych lub je dostosowujemy albo wyjaśniamy Państwu konieczne powody dalszego przetwarzania danych.

Pliki cookie

Poza wspomnianymi wcześniej danymi dostępu, podczas korzystania z naszej strony w przeglądarce używanego przez Państwa urządzenia zapisywane są tzw. pliki cookie (ciasteczka). Są to niewielkie pliki tekstowe z sekwencją liczb, które są zapisywane lokalnie w pamięci tymczasowej używanej przeglądarki. Pliki cookie nie są częścią systemu Państwa urządzenia i nie mogą uruchamiać programów. Służą one do nadawania naszej stronie przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Korzystanie z plików cookie może być konieczne ze względów techniczych lub służyć innym celom (np. analizie lub ewaluacji sposobu korzystania ze strony internetowej).

a) Technicznie niezbędne pliki cookie

Niektóre elementy naszej strony wymagają, by wyświetlająca stronę przeglądarka była identyfikowana na nowo po zmianie każdej strony. W plikach cookie przetwarzane są następujące dane:

 • Ustawienia językowe
 • Artykuły w znajdujące się w koszyku
 • Informacje logowania

Informacje dotyczące użytkowników zebrane przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profilów użytkowników. Korzystamy również z tzw. „session cookies“ (ciasteczek sesyjnych), zapisujących numer identyfikacyjny sesji, za pomocą którego można przyporządkować różne zapytania wysyłane przez Państwa przeglądarkę w ramach danej sesji internetowej. Ciasteczka sesyjne są niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej. Dzięki nim możemy rozpoznać dane urządzenie, jeśli odwiedzą Państwo ponownie naszą stronę. Korzystamy z tych plików, aby rozpoznać Państwa urządzenie przy kolejnych wizytach na naszej stronie, jeśli mają Państwo założone na naszym serwisie konto. W przeciwnym razie musieliby Państwo za każdym razem się na nowo rejestrować/logować. Podstawą prawną dla takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f RODO. Korzystamy z plików sesyjnych cookie, aby ulepszać i usprawniać naszą stronę internetową. Pliki sesyjne zostaną usunięte, kiedy Państwo się wylogują lub zamkną przeglądarkę.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych za pomocą plików cookie. Poprzez zmianę ustawień Państwa przeglądarki mogą Państwo zdezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie mogą być w każdej chwili usunięte. Może to nastąpić również automatycznie. Jeśli zdezaktywują Państwo pliki cookie na naszej stronie, może to ograniczyć zakres jej funkcjonalności.

b) Opcjonalne pliki cookie z technicznego punktu widzenia

Ponadto na naszej stronie korzystamy z plików cookie, które umożliwiają analizę zachowania internetowego użytkowników na naszej stronie. W plikach cookie zapisywane i przetwarzane są np. następujące dane:

 • Wpisane hasła wyszukiwania
 • Częstotliwość wyświetlania stron
 • Korzystanie z funkcji strony internetowej

Niniejsze pliki cookie czynią istniejącą stronę internetową bardziej atrakcyjną i wydajną. Podstawę prawną dla takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Opcjonalne z technicznego punktu widzenia pliki cookie zostaną usunięte automatycznie po upływie określonego czasu, który może różnić się w zależności od typu pliku cookie.

Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych za pomocą plików cookie. Jeśli nie życzą sobie Państwo zapisywania tych plików, mają Państwo możliwość zablokowania wszystkich lub wybranych plików cookie bądź usunięcia zapisanych już plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Mogą Państwo również przeczytać dodatkowe informacje na temat plików cookie, zanim je Państwo zaakceptują. Zmiana ustawień przeglądarki odnośnie plików cookie bądź dezaktywacja plików cookie może ograniczyć zakres funkcjonowania strony internetowej.

Jeśli włączymy do naszej oferty internetowej pliki cookie podmiotów trzecich, dodatkowo Państwa o tym poinformujemy.

c) Pliki cookie typu flash

Dodatkowo korzystamy z HTML5 i obiektów służących do przechowywania, które są zapisywane na Państwa urządzeniu (pliki cookie typu flash). Przetwarzają one konieczne dane niezależnie od używanej przeglądarki i nie są automatycznie usuwane. Podstawę prawną dla takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Niniejsze pliki cookie czynią istniejącą stronę internetową bardziej atrakcyjną i wydajną.

Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych za pomocą plików cookie. Przekazywanie plików cookie typu flash nie może zostać zablokowane poprzez zmianę ustawień przeglądarki, lecz poprzez zmianę ustawień programu Flash Player. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na korzystanie z plików cookie typu flash, prosimy o instalację odpowiedniego dodatku w Państwa przeglądarce, np. „Better Privacy“ dla przeglądarki Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/pl/firefox/extensions/ ).

Ponadto mogą Państwo zablokować pliki cookie typu flash poprzez korzystanie z przeglądarki w trybie prywatnym lub ręcznie usuwać historię przeglądarki oraz pliki cookie.

Kontakt z naszą firmą

Podczas kontaktu z naszą firmą, np. poprzez wiadomość mailową, przetwarzamy przekazane nam przez Państwa dane osobowe w celu odpowiedzenia na przesłane zapytanie.

Do przetworzenia takich zapytań konieczne jest podanie nazwiska lub pseudonimu oraz istniejącego adresu e-mail. Kiedy przesyłają Państwo do nas wiadomość, przetwarzamy następujące dane:

 • Adres IP
 • Data/godzina rejestracji

Podstawą prawną dla takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f RODO, względnie art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. b RODO, jeśli nawiązanie kontaktu ma na celu zawarcie umowy.

Przetwarzanie danych osobowych z formularza kontaktowego ma wyłącznie na celu opracowanie odpowiedzi na Państwa zapytanie. Również w przypadku wysłania zapytania na drodze wiadomości elektronicznej, przetworzenie przesłanych danych jest konieczne i uzasadnione do opracowania odpowiedzi. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas przesyłania zapytania mają na celu zapobieganie nadużyciom formularza kontaktowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

W tym przypadku nie przekazujemy żadnych danych osobom trzecim. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celach komunikacyjnych. Uzyskane na tej drodze dane usuwamy, kiedy ich przetwarzanie nie jest już konieczne lub ograniczamy ich przetwarzanie do zakresu wymaganego przez istniejące, prawnie konieczne zobowiązania dotyczące przechowywania danych.

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo sprzeciwienia się wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach komunikacyjnych. Dzieje się tak w przypadku, gdy przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania umowy z Państwem, o czym odpowiednio wcześnie informujemy w opisie danej funkcji. W sytuacji wyrażenia przez Państwa sprzeciwu może nie być możliwe przetworzenie Państwa zapytania. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu następuje analiza stanu rzeczy, w wyniku której zaprzestajemy przetwarzania danych lub je dostosowujemy albo wyjaśniamy Państwu konieczne powody dalszego przetwarzania danych.

Przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w celach realizacji umowy

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, jeśli oraz o ile jest to konieczne do zainicjowania, uzasadnienia, przeprowadzenia i zakończenia czynności prawnych z naszym przedsiębiorstwem. Podstawę prawną dla takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. b RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Po osiągnięciu danego celu (np. realizacji umowy) przetwarzanie danych osobowych jest blokowane lub dane te są usuwane, o ile nie jest uzasadnione ich dalsze przechowywanie w kontekście niezbędnego przetwarzania, np. na podstawie udzielonej nam przez Państwa zgody (np. zgoda na przetwarzanie adresu e-mail do wysyłania elektronicznych materiałów reklamowych), wynikającego z umowy postanowienia, prawnego upoważnienia (np. upoważnienie do wysyłania reklamy bezpośredniej) lub na podstawie uzasadnionych motywów (np. przechowywanie w celu realizacji roszczeń).

Państwa dane osobowe są przekazywane jeśli:

 • jest to konieczne do uzasadnienia, przeprowadzenia lub zakończenia czynności prawnych z naszym przedsiębiorstwem (np. przekazanie danych do podmiotu realizującego płatności/wysyłkę w celu realizacji umowy z daną osobą, art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. b RODO) lub
 • podwykonawca lub podmiot wykonujący zobowiązanie, z którego usług korzystamy wyłącznie w ramach realizacji żądanych przez Państwa usług lub produktów, potrzebuje takich danych (o ile nie poinformowano Państwa inaczej, takie osoby są upoważnione do przetwarzania danych jedynie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania danej usługi lub oferty) albo
 • wydane zostało wykonalne, urzędowe zarządzenie (art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. c RODO) lub
 • wydane zostało wykonalne, sądowe zarządzenie (art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. c RODO) lub
 • jesteśmy do tego zobowiązani na mowy ustawy (art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. c RODO) lub
 • przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony niezbędnych dla życia interesów danej osoby lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. d RODO) lub
 • jesteśmy upoważnieni lub zobowiązani do przekazania danych w celu uwzględnienia ważnych i uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f RODO),

Poza tymi przypadkami dane osobowe nie są przekazywane do innych osób, przedsiębiorstw lub placówek, chyba że w związku z tym udzielili Państwo wyraźnej zgody. Podstawę prawną dla takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w internetowym systemie składania zamówień

Jeśli zamierzają Państwo złożyć w naszym sklepie online zamówienie lub rezerwację, w celu przygotowania umowy i jej zawarcia konieczne jest podanie przez Państwa danych osobowych takich jak imię i nazwisko, Państwa adres zamieszkania oraz adres e-mail. Obowiązkowe dane konieczne do realizacji zamówienia i umowy są oznaczone osobno. Pozostałe dane można podać opcjonalnie. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji zamówienia. W związku z tym przekazujemy dane płatności do wybranego przez Państwa dostawcy usług płatniczych lub do naszego banku. Podstawą prawną dla takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. b RODO. Proces składania zamówienia odbywa się na stronach szyfrowanych technologią SSL/TLS, aby zapobiec dostępowi do danych osobowych przez nieupoważnione osoby trzecie.

Mogą Państwo dobrowolnie założyć konto klienta, w którym zapiszemy Państwa dane do dalszych odwiedzin na naszej stronie internetowej. Podczas zakładania konta klienta przetwarzane są podane przez Państwa dane. Wszystkie inne dane, łącznie z danymi z założonego przez Państwa konta, mogą Państwo po rejestracji samodzielnie zmieniać i usuwać.

Zgromadzone w tej sytuacji dane usuwamy, jeśli ich przechowywanie nie jest już konieczne lub ograniczamy zakres ich przetwarzania, jeśli będziemy ustawowo zobowiązani do przechowywania tych danych. Ze względu na konieczne przepisy handlowo-podatkowe mamy obowiązek przechowywać Państwa dane adresowe, płatnicze oraz dotyczące zamówienia przez okres dziesięciu lat. Po dwóch latach od zakończenia z Państwem umowy, ograniczamy przetwarzanie Państwa danych do niezbędnego, wymaganego przez prawo minimum.

Rejestracja/obszar chroniony hasłem na stronie internetowej

Jeśli chcą Państwo korzystać z chronionego hasłem obszaru naszej strony internetowej, należy zarejestrować się, podając następujące dane:

 • Adres e-mail,
 • Imię i nazwisko,
 • Nazwę użytkownika,
 • Samodzielnie wybrane hasło.

Dodatkowo w momencie rejestracji przetwarzane są następujące dane:

 • Adres IP
 • Data/godzina rejestracji

Dane zostaną usunięcie, o ile nie są one już konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania. W przypadku zgromadzonych podczas rejestracji danych taka sytuacja ma zastosowanie, jeśli rejestracja zostanie anulowana lub zmieniona.

W chronionym hasłem obszarze konta mają Państwo do dyspozycji następujące funkcje:

 • Edytowanie Państwa danych profilowych,
 • Zarządzanie stworzonymi przez Państwa ogłoszeniami oraz wgląd od nich,
 • Zarządzanie Państwa ustawieniami odnośnie newslettera oraz ich zmiana i wyrejestrowanie się z newslettera.

Jeśli korzystają Państwo z chronionego hasłem obszaru strony internetowej, np. w celu edytowania Państwa danych osobowych lub sprawdzenia złożonych zamówień i rezerwacji, przetwarzamy również niezbędne do przygotowania i zrealizowania umowy Państwa dane, w szczególności dane adresowe oraz informacje odnośnie płatności. Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. b RODO. Dane te są usuwane, o ile nie są wymagane do osiągnięcia celu ich przetwarzania lub jeśli nie ma ważnych powodów do kontynuacji ich przetwarzania. Ze względu na konieczne przepisy handlowo-podatkowe jesteśmy zobowiązani przechowywać Państwa dane adresowe, płatnicze oraz dotyczące zamówień przez okres dziesięciu lat.

Po dwóch latach od zakończenia z Państwem umowy, ograniczamy przetwarzanie Państwa danych do niezbędnego, wymaganego przez prawo minimum.

Podane przez Państwa dobrowolnie pozostałe dane (np. dotyczące zainteresowań, wieku, płci, dzieci, preferencji lub listy ulubionych), które nie są konieczne do przygotowania lub realizacji umowy, przetwarzamy tak długo, jak korzystają Państwo z chronionego hasłem obszaru strony internetowej oraz jeśli Państwo tych danych samodzielnie nie usuną. Celem takiego przetwarzania jest optymalizacja korzystania z naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f RODO.

Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Państwa dobrowolnie danych. Podanymi przez Państwa dobrowolnie danymi mogą Państwo w każdej chwili samodzielnie zarządzać, a także zmieniać je lub usuwać. Przysługuje Państwu prawo powzięcia środków opisanych w sekcji „Państwa prawa“. Zachęcamy jednak w pierwszym kroku do uprzedniego kontaktu z naszą firmą w razie zaistniałych roszczeń.

Marketing e-mailowy

Reklama dla istniejącej bazy klientów

Zgodnie z ustawowymi przepisami oraz o ile nie sprzeciwili się Państwo uprzednio przetwarzaniu Państwa adresu e-mail, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania podanego przez Państwo w ramach rejestracji/zamówienia/rezerwacji adresu e-mail w celu przesyłania Państwu po zawarciu umowy następujących treści:

 • Ciekawych ofert z naszego portfolio produktów i usług,
 • Wydarzeń organizowanych przez naszą firmę,
 • Informacji technicznych,
 • Naszego katalogu,
 • Zapytań dotyczących Państwa oczekiwań,
 • Przeglądu istniejących ofert organizacji czasu wolnego.

Podstawę prawną dla takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) Takie przetwarzanie danych osobowych służy utrzymaniu kontaktu z naszymi klientami w celu ulepszania naszych usług. Jeśli wyrejestrują się Państwo z newslettera, usuwamy Państwa dane, jednak nie później niż po upływie dwóch lat od zakończenia umowy.

Zwracamy Państwa uwagę na to, że w każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się otrzymywaniu bezpośredniej reklamy, bez ponoszenia z tego tytułu kosztów innych niż standardowe koszty przekazu tej informacji. W tym celu należy kliknąć na link potwierdzający wyrejestrowanie się z newslettera. Alternatywnie mogą nam Państwo przesłać swój sprzeciw na podane w sekcji „Odpowiedzialny administrator/Przedstawiciel dostawcy w Unii Europejskiej“ dane kontaktowe.

Newsletter

Na naszej stronie mają Państwo możliwość zarejestrowania się do naszego e-mailowego newslettera, za pomocą którego przesyłamy Państwu regularnie następujące informacje:
 • Oferty z naszego portfolio,
 • Wydarzenia organizowane przez nasze przedsiębiorstwo,
 • Oferty (oraz wydarzenia) osób trzecich, o ile wyrazili Państwo na to zgodę;
 • Nowe produkty/kolekcje,
 • Oferty specjalne/oferty ograniczone czasowo.
W celu otrzymywania newslettera konieczne jest podanie następujących danych osobowych:
 • Odbiorca (nazwisko lub pseudonim),
 • Istniejący adres e-mail.

Rejestracja do naszego newslettera następuje w procedurze typu double opt-in polegajacej na podwójnym potwierdzeniu. Po podaniu przez Państwa danych oznaczonych jako obowiązkowe, przesyłamy na Państwa adres e-mail wiadomość z prośbą o wyraźne potwierdzenie chęci zarejestrowania się do otrzymywania newslettera (poprzez kliknięcie na link potwierdzający). W ten sposób upewniamy się, że rzeczywiście życzą Państwo sobie otrzymywać nasz newsletter. Jeśli potwierdzenie nie nastąpi w ciągu 24 godzin, przesłane do nas przez Państwa informacje zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie maksymalnie miesiąca.

Ponadto w momencie rejestracji do newslettera przetwarzane są następujące dane:

 • Adres IP
 • Data/godzina zarejestrowania się do newslettera
 • Moment, w którym Państwo kliknęli na link potwierdzający.

Przetwarzamy Państwa adres IP, informacje dotyczące godziny rejestracji do newslettera oraz momentu przesłania potwierdzenia w celu dokumentacji Państwa procedury rejestracji do newslettera oraz ochrony przed nadużyciem Państwa danych osobowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f RODO. Te dane przetwarzamy do dwóch lat po wygaśnięciu umowy. O ile rejestracja do newslettera nastąpi bez zawarcia umowy z naszą firmą, Państwa dane będą przetwarzane maksymalnie do dwóch lat od momentu, kiedy zaprzestaną Państwo korzystać z naszych usług. Dane te usuwamy po wyrejestrowaniu się Państwa z newslettera.

Po otrzymanym od Państwa potwierdzeniu rejestracji przetwarzamy Państwa adres e-mail oraz godność/pseudonim odbiorcy w celu wysyłania naszego newslettera. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. a RODO. Dane te usuwamy, kiedy wyrejestrują się Państwo z otrzymywania newslettera.

Odwołanie Państwa zgody odnośnie przetwarzania Państwa adresu e-mail w celu otrzymywania newslettera może nastąpić w każdej chwili poprzez wysłanie do nas stosownej wiadomości (por. „Odpowiedzialny administrator/Przedstawiciel dostawcy w Unii Europejskiej“) lub poprzez kliknięcie bezpośrednio na link do wyrejestrowania się z newslettera.

Usługa marketingu elektronicznego CleverReach

Korzystamy z usług dostawcy CleverReach w celu wysyłania naszego newslettera. Dostawcą tej usługi jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach jest usługą pozwalającą na organizację wysyłania oraz na analizę newslettera. Podane przez Państwa dane do otrzymywania newslettera (np. adres e-mail) są zapisywane na serwerach CleverReach w Niemczech lub Irlandii.

Wysyłany przez nas za pomocą usługi CleverReach newsletter pozwala nam na analizę zachowania odbiorcy newslettera. Analizie podlegają np. takie informacje jak liczba odbiorców, która otworzyła wiadomość zawierającą newsletter oraz to, jak często dany link w newsletterze został kliknięty. Za pomocą tzw. technologii konwersji (conversion tracking) analizujemy, czy po kliknięciu na dany link w newsletterze nastąpiło określone działanie (np. zakup produktu na naszej stronie internetowej). Dalsze informacje dotyczące analizy danych poprzez wysyłany za pomocą CleverReach newsletter mogą Państwo znaleźć pod następującym adresem: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

Analiza wymienionych wcześniej informacji służy rozpoznawaniu zwyczajów czytelniczych odbiorcy odnośnie newslettera w celu ulepszania treści naszego newslettera oraz sprawnego rozpowszechniania jego treści. Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f RODO. Te dane przetwarzamy do dwóch lat po wygaśnięciu umowy. O ile rejestracja do newslettera nastąpi bez zawarcia umowy z naszą firmą, Państwa dane będą przetwarzane do dwóch lat po zaprzestaniu przez Państwa korzystania z naszych usług. Dane te usuwamy po wyrejestrowaniu się Państwa z newslettera. Nie posiadamy informacji dotyczących długości okresu przechowywania danych przez CleverReach ani nie mamy na to wpływu. Więcej informacji znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych CleverReach pod następującym linkiem: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu Państwa danych ze skutkiem na przyszłość poprzez kliknięcie na link do wyrejestrowania się u dołu strony z newsletterem. Wówczas zakończone zostanie przetwarzanie danych konieczne do otrzymywania newslettera oraz przetwarzanie danych do tworzenia analiz statystycznych. Nie jest możliwe sprzeciwienie się jedynie wysyłaniu newslettera przez CleverReach lub analizie statystycznej.

Swój sprzeciw mogą Państwo alternatywnie wyrazić pod adresem http://www.aboutads.info/choices/ oraz http://www.youronlinechoices.com/pl/ (obowiązuje na terenie Unii Europejskiej).

Podmiot świadczący usługi płatnicze (Payment Service Provider, PSP)

PayPal

Na naszej stronie oferujemy możliwość dokonania płatności poprzez system PayPal. Podmiotem oferującym tę usługę jest firma PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwana dalej: „PayPal”).

Jeśli wybiorą Państwo płatność poprzez PayPal, podane przez Państwa dane zostaną przekazane do serwisu PayPal. Przekazanie Państwa danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 akapitu 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). Nie posiadamy informacji dotyczących okresu przechowywania danych przez PayPal i nie mamy na to żadnego wpływu.

Przekazywanie danych osobowych w celu egzekucji prawa/sprawdzenia adresu/dokonania inkaso

W przypadku nieotrzymania płatności i zaistnienia uzasadnionego motywu zgodnie z art. 6 ust. 1 akapitem 1 lit. f RODO, zastrzegamy sobie prawo do przekazania otrzymanych w trakcie składania zamówienia/rezerwacji danych do prawnika i/lub zewnętrznych firm (tj. wywiadownia gospodarcza Creditreform, niem. Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss) w celu namierzenia adresu i /lub egzekucji prawa.

Poza tym możemy przekazywać Państwa dane do innych podmiotów, jeśli jest to konieczne do egzekwowania naszych praw, a także praw powiązanych z nami przedsiębiorstw, naszych partnerów, pracowników i/lub użytkowników naszej strony internetowej. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawać ani dzierżawić Państwa danych osobom trzecim. Przekazywanie Państwa danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 akapitu 1 lit. f RODO.

Zgromadzone w tej sytuacji dane usuwamy, jeśli ich przechowywanie nie jest już konieczne lub ograniczamy zakres ich przetwarzania, jeśli będziemy zobowiązani ustawowo do przechowywania tych danych.

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo sprzeciwienia się wobec przetwarzania Państwa danych. Dzieje się tak w przypadku, gdy przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania umowy z Państwem, o czym odpowiednio wcześnie informujemy w opisie danej funkcji. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu następuje analiza stanu rzeczy, w wyniku której zaprzestajemy przetwarzania danych lub je dostosowujemy albo wyjaśniamy Państwu konieczne powody dalszego przetwarzania danych.

PayPal Plus

Jeśli w ramach Państwa zamówienia/rezerwacji wybiorą Państwo płatność poprzez polecenie zapłaty za pomocą PayPal lub płatność kartą kredytową poprzez usługę PayPal Plus, przekazujemy zgromadzone dane osobowe w ramach realizacji płatności do serwisu PayPal (w Europie), S.àr.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, (zwanego dalej „PayPal”). Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. b RODO.

Serwis PayPal wystawia na podstawie przekazanych danych rachunek i ew. przeprowadza kontrolę tożsamości oraz wiarygodności kredytowej. Przy tym PayPal posiada uzasadniony motyw do otrzymania danych osobowych kupującego i przetwarza je w celu otrzymania od wywiadowni gospodarczych informacji potrzebnych do ustalenia tożsamości i wiarygodności kredytowej zgodnie z art. 6 ust. 1 akapitem 1 lit. f RODO.

Mogą być to placówki, które są wymienione pod następującymi adresami: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/third-parties-list?locale.x=de_DE lub https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/third-parties-list?locale.x=de_DE.

Podczas kontroli wiarygodności kredytowej stosowane są metody statystyczno-matematyczne w celu ustalenia ratingu odnośnie prawdopodobieństwa niewykonania płatności (tzw. ocena punktowa wg modelu scoringowego). PayPal opiera swoją decyzję o udostępnieniu danej metody płatniczej na wyliczonej wartości oceny punktowej. Obliczenie oceny punktowej następuje wg uznanych, naukowych procedur.

Oprócz danych adresowych brane są pod uwagę informacje dotyczące dotychczasowego zachowania płatniczego oraz wartość prawdopodobieństwa odnośnie szacowanego, przyszłego zachowania płatniczego. Nie posiadamy informacji dotyczących okresu przechowywania danych przez PayPal i nie mamy na to żadnego wpływu.

W każdym momencie mogą Państwo zażądać udzielenia informacji na temat zapisanych przez PayPal Państwa danych oraz ich poprawienia czy usunięcia, a także sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez PayPal. Serwis PayPal zachowuje jednak w dalszym ciągu prawo do przetwarzania i przekazywania danych klienta, jeśli jest to konieczne do wynikającej z umowy realizacji płatności (art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. b RODO) lub jeśli jest to nakazane ustawowo albo przez rozporządzenie urzędowe lub sądowe (art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. c RODO).
Mogą Państwo skontaktować się z serwisem PayPal poprzez następujący formularz kontaktowy: https://www.paypal.com/pl/selfhelp/contact/email/privacy. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych przez serwis PayPal znajdą Państwo pod następującym adresem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#r7.

Hosting

Korzystamy z zewnętrznych usług hostingowych, które służą udostępnianiu następujących usług: usługi dotyczący infrastruktury i platformy, pojemność obliczeniowa, zasoby pamięci i usługi banków danych, a także usługi związane z bezpieczeństwem i konserwacją techniczną. W tych przypadkach przetwarzane są dane konieczne do funkcjonowania naszej strony internetowej i korzystania z niej.

Korzystamy z zewnętrznych usług hostingowych do obsługi naszej oferty internetowej. Wykorzystanie zewnętrznych usług hostingowych ma na celu bardziej wydajne i bezpieczne udostępnianie naszej oferty internetowej. Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f RODO.

Pobieranie danych w celu udostępniania naszej strony internetowej i korzystania z niej, a także przetwarzanie danych przez zewnętrznych dostawców domen internetowych jest konieczne do funkcjonowania naszej strony internetowej. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu następuje analiza stanu rzeczy, w wyniku której zaprzestajemy przetwarzania danych lub je dostosowujemy albo wyjaśniamy Państwu konieczne powody dalszego przetwarzania danych.

Włączenie treści podmiotów trzecich

Na naszej stronie internetowej znajdują się treści osób trzecich takie jak filmy wideo, mapy, kanały RSS lub materiał graficzny innych stron internetowych. Konieczne jest przy tym, by dostawcy tych treści (zwani dalej „osobami trzecimi”) mieli dostęp do adresu IP użytkowników. Bez znajomości adresu IP nie mogą oni przesłać treści do przeglądarki danego użytkownika. W związku z tym adres IP jest konieczny do wyświetlania takich treści.

Dokładamy starań, by używać treści pochodzących tylko od osób trzecich, które przetwarzają adres IP jedynie do udostępniania tych treści. Nie mamy jednak wpływu na to, czy osoby trzecie przetwarzają adresy IP np. w celach statystycznych. Jak tylko będzie nam to wiadome, poinformujemy o tym Państwa.

Niektórzy dostawcy zewnętrzni mogą przetwarzać dane poza Unią Europejską.

Mogą się Państwo temu sprzeciwić uruchamiając blokadę skryptu Java, np. poprzez zainstalowanie wtyczki do przeglądarki „No Script” (www.noscript.net) lub poprzez zdezaktywowanie skryptu Java w Państwa przeglądarce.

Konsekwencją mogą jednak być ograniczenia działania pewnych funkcji na naszej stronie internetowej.

Menedżer tagów Google

Na naszej stronie korzystamy z menedżera tagów Google. Menedżer tagów Google to narzędzie, dzięki któremu promotorzy mogą zarządzać tagami stron internetowych poprzez interfejs. Samo narzędzie, które implementuje tagi, jest wolną od plików cookie domeną, niepobierającą żadnych danych osobowych. Narzędzie wywołuje inne tagi, które ewentualnie mogą pobierać dane. Menedżer tagów Google nie wykorzystuje tych danych. Jeśli tagi zostaną zdezaktywowane na poziomie domeny lub plików cookie, dotyczy to wszystkich tagów trackingu, które zostały zaimplementowane poprzez menedżera tagów Google.

Filmy wideo z serwisu YouTube

Na naszej stronie korzystamy z wtyczek platformy YouTube.de i YouTube.com – serwisu reprezentowanego przez Google, prowadzonego przez firmę YouTube LLC (z główną siedzibą pod adresem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA; zwaną dalej „YouTube“). Za pomocą tych wtyczek możemy wyświetlać na naszej stronie materiał wizualny („filmy wideo“), który opublikowaliśmy na serwisach YouTube.de i YouTube.com.

Wszystkie te filmy podlegają „rozszerzonemu trybowi ochrony danych“, co oznacza, że jeśli nie odtworzą Państwo tych filmów, do serwisu YouTube nie zostaną przekazane żadne dane dotyczące Państwa jako użytkowników. Dopiero w momencie, gdy odtworzą Państwo dane filmy wideo, zostaną przekazane wspomniane w dalszej części dane. Nie mamy żadnego wpływu na przekazywane w ten sposób dane.

Kiedy odwiedzą Państwo naszą stronę, serwis YouTube otrzyma informację o wyświetleniu przez Państwa danej podstrony na naszej witrynie. Dodatkowo zostaną wówczas przekazane dane wymienione w sekcji „Dane dostępu“. Dzieje się tak niezależnie od faktu, czy posiadają Państwo konto na serwisie YouTube i są na nim zalogowani, czy nie dysponują Państwo kontem na YouTube. Jeśli są Państwo wówczas zalogowani na koncie Google, dane te zostaną bezpośrednio przyporządkowane Państwa kontu. Jeśli nie życzą sobie Państwo, by Państwa dane były przyporządkowywane w ten sposób na serwisie YouTube, muszą się Państwo wylogować z serwisu Google przed kliknięciem przycisku wtyczki społecznościowej.

Serwis YouTube zapisuje Państwa dane jako profil użytkownika i przetwarza je w celach marketingowych, badań rynku i/lub dostosowywania treści internetowych. Taka analiza ma przede wszystkim na celu (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) dostosowywanie treści reklamowych oraz informowanie innych użytkowników danego serwisu społecznościowego o Państwa aktywności na naszej stronie.

Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych służy uatrakcyjnianiu naszej oferty internetowej oraz oferowaniu Państwu dodatkowych usług. Nie posiadamy danych dotyczących okresu przechowywania danych przez YouTube ani nie mamy na to wpływu.

Przysługuje Państwu prawo sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu danych, przy czym powinni się Państwo wówczas w tym celu zwrócić do portalu YouTube. Poprzez zmianę ustawień Państwa przeglądarki mogą Państwo zdezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie mogą być w każdej chwili usunięte. Może to nastąpić również automatycznie. Jeśli zdezaktywują Państwo pliki cookie na naszej stronie, może to ograniczyć zakres jej funkcjonalności.
Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu przetwarzania danych przez serwis YouTube znajdą Państwo w następującym oświadczeniu o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w Stanach Zjednoczonych i podlega porozumieniu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ochronie danych osobowych: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Spersonalizowane wyszukiwanie Google

Jako nasze główne narzędzie wyszukiwania wykorzystujemy „spersonalizowane wyszukiwanie Google“ (Google Custom Search Engine). To wbudowane narzędzie wyszukiwania umożliwia szukanie w pełnym tekście treści naszej oferty internetowej.

Dla większej jasności, w polu wyszukiwania wyświetla się tekst „szukaj w Google™...“ . Jeśli użytkownik wybierze pole wyszukiwania i zacznie wpisywać hasło wyszukiwania, poniżej pola wyszukiwania pojawi się dodatkowy link, wskazujący na informacje dotyczące ochrony danych.

Kiedy aktywują Państwo pole wyszukiwania, rozpoczną wyszukiwanie i wyświetlą stronę z wynikami, dane te zostaną najpierw przekazane do serwisu Google. Poprzez wykorzystanie funkcji wyszukiwania na stronie z wynikami Państwa dane zostaną jednocześnie przekazane do serwisu Google. Należą do nich np. wpisane przez Państwa hasła wyszukiwania oraz adres IP używanego przez Państwa komputera. Jeśli wyświetlają Państwo nasze oficjalne strony bez aktywowania funkcji spersonalizowanego wyszukiwania Google, żadne dane nie są przekazywane do serwisu Google. Zwracamy Państwa uwagę na to, że przetwarzanie potencjalnie przekazanych w ten sposób danych osobowych leży w gestii serwisu Google oraz że my nie mamy żadnego wpływu na sposób oraz zakres przekazywanych danych oraz na ich dalsze przetwarzanie. Jeśli są w tym czasie Państwo zalogowani w serwisie Google, serwis ten może wówczas bezpośrednio przypisywać Państwa profilowi użytkownika ewentualne informacje. Aby uniknąć udostępniania Państwa informacji profilowych, powinni się Państwo wylogować z serwisu.

Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych służy uatrakcyjnianiu naszej oferty internetowej oraz oferowaniu Państwu dodatkowych usług. Nie posiadamy danych dotyczących okresu przechowywania danych przez Google ani nie mamy na to wpływu.

Przysługuje Państwu prawo sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu danych, przy czym powinni się Państwo wówczas w tym celu zwrócić do serwisu Google. Poprzez zmianę ustawień Państwa przeglądarki mogą Państwo zdezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie mogą być w każdej chwili usunięte. Może to nastąpić również automatycznie. Jeśli zdezaktywują Państwo pliki cookie na naszej stronie, może to ograniczyć zakres jej funkcjonalności.

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych użytkownika przez Google (oświadczenie o ochronie danych osobowych) znajdą Państwo pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Mapy Google

Niniejsza strona korzysta również z dostarczanej przez Google usługi „Mapy Google“, służącej do wyświetlania map lub ich fragmentów w celu praktycznego korzystania z funkcji lokalizacji na dostępnej na naszej stronie internetowej mapie.

Poprzez wizytę na naszej stronie Google otrzymuje informację o wyświetleniu przez Państwa danej strony na naszej witrynie. Dodatkowo do serwisu Google przekazywane są dane wymienione w sekcji „dane dostępu“. Dzieje się to niezależnie od tego, czy posiadają Państwo konto Google i są na nim zalogowani, czy też nie posiadają Państwo konta w serwisie Google. Jeśli są Państwo wówczas zalogowani na koncie Google, dane te zostaną bezpośrednio przyporządkowane Państwa kontu. Jeśli nie życzą sobie Państwo, by serwis Google przypisywał te informacje do Państwa profilu, muszą się Państwo wylogować z tego serwisu przed skorzystaniem ze stosownej usługi na naszej stronie.

Firma Google zapisuje Państwa dane jako profile użytkownika i przetwarza je w celach marketingowych, badań rynkowych i/lub w celu dostosowywania strony internetowej. Taka analiza ma przede wszystkim na celu (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) dostosowywanie treści reklamowych oraz informowanie innych użytkowników danego serwisu społecznościowego o Państwa aktywności na naszej stronie.

Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych służy uatrakcyjnianiu naszej oferty internetowej oraz oferowaniu Państwu dodatkowych usług. Nie posiadamy danych dotyczących okresu przechowywania danych przez Google ani nie mamy na to wpływu.

Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu przetwarzania danych przez dostawcę danej wtyczki znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych tego dostawcy. Tam otrzymają Państwo również szczegółowe informacje odnośnie Państwa praw i możliwości dostosowania ustawień w celu ochrony Państwa sfery prywatnej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Google przetwarza Państwa dane osobowe również na terenie USA i podlega porozumieniu o ochronie danych osobowych zawartym między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Dalsze informacje dotyczące warunków korzystania z map Google znajdą Państwo pod następującym adresem: https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html.

Przysługuje Państwu prawo sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu danych, przy czym powinni się Państwo wówczas w tym celu zwrócić do serwisu Google. Poprzez zmianę ustawień Państwa przeglądarki mogą Państwo zdezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie mogą być w każdej chwili usunięte. Może to nastąpić również automatycznie. Jeśli zdezaktywują Państwo pliki cookie na naszej stronie, może to ograniczyć zakres jej funkcjonalności.

Usługa Google reCAPTCHA

Na naszej stronie korzystamy z usługi Google reCAPTCHA (zwanej dalej: „reCAPTCHA”). Usługa ta dostarczana jest przez serwis Google.

Za pomocą usługi reCAPTCHA sprawdzamy, czy dane na naszej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) zostały podane przez człowieka, czy przez program komputerowy. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie użytkownika naszej strony za pomocą rozmaitych kryteriów. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, kiedy tylko użytkownik odwiedzi stronę. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas trwania sesji na stronie internetowej lub wykonane przez użytkownika ruchy myszką). Pobrane podczas analizy dane są przekazywane do serwisu Google.

Analizy reCAPTCHA zachodzą w tle. Nie otrzymają Państwo powiadomienia, że dana analiza została zainicjowana.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 akapitu 1, lit. f RODO. Przysługuje nam uzasadnione prawo do ochrony naszej oferty internetowej przed zautomatyzowanymi atakami i próbami nadużycia, a także przed niepożądaną reklamą e-mailową (spamem). Nie posiadamy informacji o okresie przechowywania danych przez reCAPTCHA ani nie mamy na to żadnego wpływu.

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych. Dzieje się tak w przypadku, gdy przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania umowy z Państwem, o czym odpowiednio wcześnie informujemy w opisie danej funkcji. W sytuacji wyrażenia przez Państwa sprzeciwu może nie być możliwe przetworzenie Państwa zapytania. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu następuje analiza stanu rzeczy, w wyniku której zaprzestajemy przetwarzania danych lub je dostosowujemy albo wyjaśniamy Państwu konieczne powody dalszego przetwarzania danych.
Dalsze informacje dotyczące reCAPTCHA oraz oświadczenia o ochronie danych serwisu Google znajdą Państwo pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Userlike

W celu ułatwienia komunikacji z Państwem oraz umożliwienia szybkiej reakcji na Państwa pytania dotyczące naszej oferty online, na naszej stronie korzystamy z funkcji czatu Userlike, oferowanej przez firmę Userlike UG (z ograniczoną odpowiedzialnością), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, zwaną dalej: „Userlike”.

W przypadku pytań odnośnie naszych produktów, naszego sklepu online, naszej strony internetowej oraz naszego przedsiębiorstwa, mogą się Państwo z nami skontaktować poprzez okno czatu Userlike na naszej stronie, w którym mogą Państwo wpisać swoją wiadomość. Otrzymają Państwo wówczas informację, czy pracownik naszego zespołu jest dostępny, by bezpośrednio odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Nawet jeśli w danej chwili żaden pracownik nie będzie dostępny, mają Państwo możliwość pozostawienia wiadomości.

Usługa Userlike wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić Państwu spersonalizowane korzystanie z naszego serwisu. Więcej informacji na temat plików cookie znajdą Państwo w sekcji „Pliki cookie” naszego oświadczenia o ochronie danych. Informacje wygenerowane przez pliki cookie usługi Userlike są przetwarzane na terenie Unii Europejskiej.

Dane te są przetwarzane wyłącznie w celach komunikacyjnych. Uzyskane na tej drodze dane usuwamy, kiedy ich przetwarzanie nie jest już konieczne lub ograniczamy ich przetwarzanie do zakresu wymaganego przez istniejące, wymagane przez prawo zobowiązania dotyczące przechowywania danych. Podstawę prawną dla takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych w ten sposób służy rozwijaniu relacji z klientami oraz ulepszaniu naszych usług. Nie posiadamy informacji dotyczących okresu zapisywania danych przez Userlike ani nie mamy na to żadnego wpływu. Dalsze informacje odnośnie ochrony danych osobowych znajdą Państwo pod następującym adresem: https://www.userlike.com/en/terms#privacy-policy.

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo sprzeciwienia się wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach komunikacyjnych. Dzieje się tak w przypadku, gdy przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania umowy z Państwem, o czym odpowiednio wcześnie informujemy w opisie danej funkcji. W sytuacji wyrażenia przez Państwa sprzeciwu może nie być możliwe przetworzenie Państwa zapytania. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu następuje analiza stanu rzeczy, w wyniku której zaprzestajemy przetwarzania danych lub je dostosowujemy albo wyjaśniamy Państwu konieczne powody dalszego przetwarzania danych.

Poprzez zmianę ustawień Państwa przeglądarki mogą Państwo zdezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie mogą być w każdej chwili usunięte. Może to nastąpić również automatycznie. Jeśli dezaktywują Państwo pliki cookie na naszej stronie, może to ograniczyć zakres jej funkcjonalności.

Usługi dotyczące celów statystycznych, analitycznych i marketingowych

Korzystamy z usług podmiotów trzecich w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych. W ten sposób możemy zapewnić Państwu przyjazne dla użytkownika i optymalne korzystanie z naszej strony internetowej. Podmioty trzecie wykorzystują pliki cookie do zarządzania swoimi usługami (por. sekcja „Pliki cookie“). Dane osobowe nie są przy tym przetwarzane, o ile nie zostało w dalszej części objaśnione inaczej.

Niektórzy dostawcy zewnętrzni oferują możliwość bezpośredniego odrzucenia danej usługi, np. poprzez aktywowanie tzw. plików cookie typu opt-out.

Jeśli aktywują Państwo odpowiedni plik cookie typu opt-out, dany dostawca zewnętrzny nie będzie w przyszłości przetwarzał żadnych danych na temat Państwa zachowania jako użytkownika strony. Możliwe jest również selektywne odrzucenie danych usług zewnętrznych. Jeśli zmienią Państwo przeglądarkę lub używane urządzenie albo usuną wszystkie pliki cookie, konieczne będzie wówczas ponowne ustawienie plików cookie typu opt-out.

Poza tym mogą Państwo bezpośrednio sprzeciwić się korzystaniu z plików cookies również za pośrednictwem platformy opt-out niemieckiego Związku Gospodarki Cyfrowej (BVDW e.V.) pod następującym linkiem: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager.html lub poprzez stronę Inicjatywy Reklamy Sieciowej (Network Advertising Initiative) pod adresem http://www.networkadvertising.org/choices/. Szczegółowe informacje dotyczące spersonalizowanej reklamy i możliwości opt-out znajdą Państwo również pod następującym linkiem: http://www.youronlinechoices.com/pl/.

W dalszej części informujemy Państwa o aktualnie używanych na naszej stronie usługach dostawców zewnętrznych oraz o celu i zakresie danego przetwarzania danych, a także o Państwa każdorazowo dostępnych możliwościach zgłoszenia sprzeciwu.

Google Analytics

W celu dostosowania naszej strony internetowej do Państwa preferencji, korzystamy z Google Analytics – usługi analizy internetowej serwisu Google. Google Analytics wykorzystuje tzw. „pliki cookie“ (por. sekcja „Pliki cookie“ w poprzedniej części dokumentu), które zapisywane są na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę Państwa zachowania na naszej stronie. Wytworzone przez pliki cookie informacje na temat korzystania z naszej strony są przekazywane na serwer Google w USA i tam przetwarzane.

Na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz państw należących do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w przypadku aktywnej funkcji anonimizacji adresu IP na naszej stronie, Google skróci Państwa adres IP zanim trafi on na serwer. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach adres IP będzie przekazywany w całości do serwera Google w USA i dopiero tam skracany. Google wykorzystuje te informacje w ramach zawartej z nami umowy, by analizować zachowanie użytkowników na naszej stronie internetowej, tworzyć dla nas raporty na temat aktywności na stronie i wykonywać dalsze usługi związane z użytkowaniem strony internetowej oraz korzystaniem z Internetu.

Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie zestawiany z innymi danymi.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje usługę Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“. W ten sposób adresy IP przetwarzane są w skróconej formie, co wyklucza możliwość przypisania ich do konkretnej osoby. Jeśli do zgromadzonych danych zostaną przypisane konkretne dane osobowe, związek ten oraz konkretne dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

Korzystamy z Google Analytics w celu analizy i ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Dzięki analizom statystycznym możemy doskonalić naszą ofertę i czynić ją dla Państwa jako użytkowników bardziej atrakcyjną. W wyjątkowych sytuacjach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google podlega postanowieniom porozumienia o przekazywaniu danych osobowych, zawartym między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę przetwarzania danych przez Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f RODO. Pliki cookie usługi Google Analytics usuwane są najpóźniej po upływie czternastu miesięcy.

Przysługuje Państwu prawo wyrażenia sprzeciwu. Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę na to, że w tym wypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie. Dodatkowo mogą Państwo zablokować pobieranie przez Google wygenerowanych przez pliki cookies danych, które są związane z użytkowaniem przez Państwa naszej strony internetowej (łącznie z adresem IP), a także wstrzymać przetwarzanie tych danych przez Google poprzez instalację następującej wtyczki do przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Dalsze informacje dotyczące serwisu Google znajdą Państwo pod następującymi adresami: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html, https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl, https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Oparta na użytkowaniu reklama internetowa

Niestandardowe Grupy Odbiorców (Facebook Custom Audiences)

Niniejsza strona korzysta ponadto z funkcji „Niestandardowych Grup Odbiorców“ za pomocą tzw. usługi „Piksel Facebooka“ oferowanej przez firmę Facebook Inc. (Dostawcą jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, adres e-mail: impressum-support@support.facebook.com, oświadczenie o ochronie danych dostępne pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation; zwanej dalej: „Facebook“).

W ten sposób możliwe jest wyświetlanie potencjalnie interesujących reklam (tzw. „reklam Facebooka“) użytkownikom naszej strony w ramach ich odwiedzin na portalu Facebook lub innych stron również korzystających z tej usługi. Naszym celem jest dostarczanie Państwu interesującego dla Państwa materiału reklamowego w celu uatrakcyjniania naszej strony internetowej.

Ze względu na wbudowane narzędzia marketingowe Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Nie mamy żadnego wpływu na zakres dalszego przetwarzania danych, które są pobierane przez portal Facebook poprzez użycie wspomnianych narzędzi, dlatego udzielamy Państwu informacji zgodnych z naszym obecnym stanem wiedzy. Poprzez funkcję „Niestandardowych Grup Odbiorców“ portal Facebook otrzymuje informację o wyświetleniu przez Państwa określonych podstron na naszej witrynie lub o kliknięciu danych reklam. Jeśli są Państwo zarejestrowani na portalu Facebook, może on przyporządkować tę aktywność Państwa kontu na platformie Facebook. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani lub zalogowani na portalu Facebook, istnieje możliwość, że dostawca rozpozna Państwa adres IP i go zapisze.

Podstawę takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f RODO. W tym wypadku nie zapisujemy żadnych dotyczących Państwa danych osobowych. Nie posiadamy też informacji dotyczących długości przechowywania przez Facebook danych oraz nie mamy na to żadnego wpływu.

Zalogowani użytkownicy mogą skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu poprzez dezaktywację funkcji niestandardowych grup odbiorców pod adresem https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Mają Państwo różnorodne możliwości skorzystania z prawa do sprzeciwu oraz zablokowania funkcji Niestandardowych Grup Odbiorców Facebooka, np. poprzez:

 • zmianę ustawień Państwa przeglądarki. Zablokowanie plików cookie osób trzecich uniemożliwia otrzymywanie reklam dostawców zewnętrznych;
 • dezaktywację spersonalizowanych reklam usługodawców, będących częścią samoregulujacej się kampanii „About Ads“ za pomocą następującego linku: http://www.aboutads.info/choices, przy czym niniejsze ustawienia zostaną usunięte, jeśli usuną Państwo pliki cookie.
Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez portal Facebook mogą Państwo otrzymać pod następującym adresem: https://www.facebook.com/about/privacy.

Facebook Analytics

W ramach korzystania z usługi Facebook Analytics używamy narzędzia zwanego „Pikselem Śledzącym“ firmy Facebook Inc. (Dostawcą jest firma Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, adres e-mail: impressum-support@support.facebook.com, oświadczenie o ochronie danych dostępne pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation; zwana dalej: „Facebook“), aby uzyskiwać informacje o Państwa zachowaniu użytkownika. Informacje zebrane przez pliki cookie piksela śledzącego służą wyłącznie do celów statystycznych, są nam przekazywane przez portal Facebook anonimowo i nie pozwalają w żadnym stopniu na zidentyfikowanie tożsamości użytkownika. Są one jednak łączone z Państwa kontem na portalu Facebook i zapisywane zgodnie z regulacjami tego portalu odnośnie ochrony danych osobowych, a następnie wykorzystywane przez Facebook (zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych) do własnych celów reklamowych, przy czym mogą być one przekazywanie do partnerów Facebooka. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani lub zalogowani na portalu Facebook, dostawca może rozpoznać Państwa adres IP i go zapisać.

Przetwarzanie Państwa danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Korzystając z usługi Facebook Analytics, naszym celem jest poprawa analizy naszej oferty internetowej oraz ulepszanie naszej oferty usług. W tym wypadku nie zapisujemy żadnych dotyczących Państwa danych osobowych. Nie posiadamy informacji dotyczących długości przechowywania przez Facebook danych oraz nie mamy na to żadnego wpływu.

Zalogowani użytkownicy mogą skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu poprzez dezaktywację usługi „Facebook Analytics“ pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Mają Państwo różnorodne możliwości skorzystania z prawa do sprzeciwu oraz zablokowania funkcji „Facebook Analytics“, np. poprzez:

 • zmianę ustawień Państwa przeglądarki. Zablokowanie plików cookie osób trzecich uniemożliwia otrzymywanie reklam dostawców zewnętrznych;
 • dezaktywację spersonalizowanych reklam usługodawców, będących częścią samoregulujacej się kampanii „About Ads“ za pomocą następującego linku: http://www.aboutads.info/choices, przy czym niniejsze ustawienia zostaną usunięte, jeśli usuną Państwo pliki cookie.
Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez portal Facebook znajdą Państwo w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych osobowych pod następującym adresem: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/.

Google AdSense

Niniejsza strona internetowa korzysta z dostarczanej przez serwis Google internetowej usługi reklamowej Google AdSense, dzięki której mogą Państwo otrzymywać spersonalizowaną reklamę. Naszym celem jest dostarczanie Państwu przydatnych dla Państwa oraz interesujących Państwa treści reklamowych, a także uatrakcyjnianie naszej strony internetowej. W tym celu pobieramy dotyczące Państwa informacje statystyczne, które są przetwarzane przez naszych partnerów reklamowych. Dane treści reklamowe oznaczone są podpisem „reklama w Google”.

Poprzez Państwa wizytę na danej stronie serwis Google otrzymuje informację o odwiedzeniu przez Państwa naszej strony. W tym celu Google wykorzystuje sygnalizator sieci web (web beacon), aby zapisać pliki cookie na Państwa urządzeniu. Przekazywane są wówczas wymienione w sekcji „Dane dostępu” informacje. Nie mamy wpływu na przesyłane w ten sposób dane ani nie posiadamy informacji o pełnym zakresie przetwarzania danych oraz o okresie ich przechowywania. Państwa dane są przekazywane do USA i tam są przetwarzane. Jeśli są Państwo zalogowani do konta na serwisie Google, Państwa dane mogą zostać bezpośrednio temu kontu przyporządkowane. Jeśli nie życzą sobie Państwo, by te informacje były przypisywane do Państwa profilu na serwisie Google, muszą się Państwo wcześniej wylogować z Państwa konta Google. Istnieje możliwość, że te dane są przekazywane do partnerów Google, osób trzecich oraz urzędów. Podstawę takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f RODO. Nie posiadamy informacji dotyczących okresu przechowywania danych przez Google oraz nie mamy na to żadnego wpływu.

Mogą Państwo zablokować instalację plików cookie przez usługę Google AdSense poprzez:
 • zmianę ustawień Państwa przeglądarki. Zablokowanie plików cookie osób trzecich uniemożliwia otrzymywanie reklam dostawców zewnętrznych;
 • dezaktywację spersonalizowanych reklam w Google za pomocą następującego linku: http://www.google.pl/ads/preferences, przy czym to ustawienie zostanie wyłączone, kiedy usuną Państwo pliki cookie;
 • dezaktywację spersonalizowanych reklam od dostawców, które są częścią samoregulującej się kampanii „About Ads“ poprzez następujący link: http://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie zostanie wyłączone, kiedy usuną Państwo pliki cookie;
 • trwałą dezaktywację odpowiednich ustawień w używanych przez Państwa przeglądarkach (Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome) pod następującym linkiem: http://www.google.com/settings/ads/plugin. Zaznaczamy, że jeśli zdezaktywują Państwo pliki cookie na naszej stronie, może to ograniczyć zakres jej funkcjonalności.

Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu z tego tytułu praw, a także informacje odnośnie zmiany ustawień w celu ochrony Państwa sfery prywatnej, znajdą Państwo pod następującym linkiem: http://www.google.pl/intl/de/policies/technologies/ads.

Google podlega porozumieniu dotyczącym ochrony danych zawartym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Konwersja Google AdWords

Korzystamy z oferowanej przez serwis Google usługi Google Adwords, aby promować nasze atrakcyjnie oferty na zewnętrznych stronach za pomocą odpowiednich środków reklamowych (tzw. Google Adwords). Poprzez analizę danych kampanii reklamowych możemy zbadać skuteczność konkretnych środków reklamowych. W ten sposób pragniemy dostarczać Państwu reklamę, która może być dla Państwa interesująca, a także chcemy uatrakcyjniać naszą stronę internetową i osiągać wydajne koszty marketingowe.

Te środki reklamowe są udostępniane przez tzw. serwery reklamowe Google (ad server). W celu implementacji tych narzędzi korzystamy z plików cookie serwerów reklamowych, za pomocą których możliwe jest mierzenie poszczególnych parametrów dotyczących wydajności wyświetlania reklam lub kliknięć wykonanych przez użytkowników. Jeśli odwiedzą Państwo naszą stronę poprzez reklamę wyświetloną w serwisie Google, na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie usługi Google AdWords. Z reguły te pliki cookie tracą po upływie 30 dni swoją ważność i nie mają na celu Państwa identyfikacji. Oprócz wspomnianego pliku cookie zapisywane są również dane analityczne takie jak indywidualny numer identyfikacyjny pliku cookie, częstotliwość wyświetleń reklam na daną pozycję, ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji sprzedażowej) oraz informacje typu opt-out (oznaczenie, że użytkownik nie życzy sobie otrzymywać już informacji).

Te pliki cookie umożliwiają serwisowi Google rozpoznanie Państwa przeglądarki. Jeśli użytkownik odwiedzi strony klienta AdWords, a zapisany na jego urządzeniu plik cookie nadal będzie ważny, zarówno ów klient, jak i serwis Google mają dostęp do informacji, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany do danej strony. Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. W ten sposób pliki cookie nie mogą być zweryfikowane przez strony klientów AdWords. Nasza firma nie przetwarza żadnych danych osobowych zawartych w wymienionych powyżej narzędziach reklamowych. Otrzymujemy jedynie raporty statystyczne od serwisu Google. Na podstawie tych raportów możemy sprawdzić, które z zastosowanych narzędzi reklamowych były najbardziej wydajne. Nie otrzymujemy innych, szczegółowych danych wynikających z użycia niniejszych narzędzi reklamowych ani nie możemy zidentyfikować użytkowników na podstawie tychże informacji.

W związku z wykorzystywanymi narzędziami marketingowymi Państwa przeglądarka nawiązuje automatycznie bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres przetwarzania oraz dalsze przetwarzanie danych pobieranych przez Google za pomocą wspomnianych narzędzi oraz informujemy o tym Państwa zgodnie z naszym aktualnym stanem wiedzy. Poprzez funkcję konwersji AdWords portal Google otrzymuje informację o wyświetleniu przez Państwa określonych podstron na naszej witrynie lub o kliknięciu danych reklam. Jeśli są Państwo zarejestrowani na portalu serwisu Google, może on przyporządkować tę aktywność Państwa kontu na serwisie Google. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani lub zalogowani na portalu Google, dostawca może rozpoznać Państwa adres IP i go zapisać.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f RODO. Nie posiadamy danych dotyczących okresu przechowywania danych przez Google ani nie mamy na to wpływu.

Mają Państwo możliwość zablokowania opisanej procedury śledzenia aktywności poprzez:
 • zmianę ustawień Państwa przeglądarki. Zablokowanie plików cookie osób trzecich uniemożliwia otrzymywanie reklam dostawców zewnętrznych;
 • dezaktywację pliku cookie odpowiedzialnego za śledzenie konwersji poprzez zmianę ustawień przeglądarki tak, by blokowała ona pliki cookie domeny „www.googleadservices.com“ (https://www.google.pl/settings/ads), przy czym niniejsze ustawienia zostaną usunięte, jeśli usuną Państwo pliki cookie;
 • dezaktywację spersonalizowanych reklam usługodawców, będących częścią samoregulujacej się kampanii „About Ads“ za pomocą następującego linku: http://www.aboutads.info/choices, przy czym niniejsze ustawienia zostaną zresetowane, jeśli usuną Państwo pliki cookie;
 • trwałą dezaktywację plików cookie w Państwa przeglądarce (Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome) pod następującym linkiem: http://www.google.com/settings/ads/plugin. Zaznaczamy, że jeśli zdezaktywują Państwo pliki cookie na naszej stronie, może to ograniczyć zakres jej funkcjonalności.
Dalsze informacje dotyczące ochrony danych w serwisie Google znajdą Państwo pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://services.google.com/sitestats/pl.html. Alternatywnie mogą Państwo skorzystać ze strony Inicjatywy Reklamy Sieciowej (NAI) pod następującym linkiem: http://www.networkadvertising.org. Google podlega porozumieniu o ochronie danych osobowych zawartym między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google DoubleClick

Na naszej stronie korzystamy w dalszym ciągu z narzędzia marketingowego DoubleClick dostarczanego przez Google. Narzędzie DoubleClick wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania użytkownikom odpowiednich treści reklamowych, ulepszania wydajności kampanii oraz aby unikać sytuacji, w których użytkownikowi kilkakrotnie wyświetlane są te same reklamy. Dzięki przyporządkowanemu Państwa przeglądarce anonimowemu numerowi identyfikacyjnemu pliku cookie, Google sprawdza, jakie treści reklamowe były wyświetlane oraz w jakiej przeglądarce były one wyświetlane, co pozwala uniknąć sytuacji, w której dana reklama dostarczana jest Państwu kilkakrotnie. Pod tym pseudonimem zapisywane są informacje dotyczące aktywności użytkownika na stronie internetowej. Pozwala to serwisowi Google oraz witrynom jego partnerów na włączanie treści reklamowych w zależności od poprzednich wizyt na tych stronach. Poza tym funkcja DoubleClick może za pomocą numeru identyfikacyjnego cookie sprawdzać tzw. konwersje związane z zapytaniami o reklamę. Dzieje się tak na przykład, kiedy użytkownik zobaczy reklamę z funkcją DoubleClick i wyświetli później daną stronę za pomocą tej samej przeglądarki oraz zakupi dany produkt.

Informacje wytworzone przez pliki cookie funkcji DoubleClick są przekazywane przez Google do serwera w USA i tam zapisywane. Google podlega postanowieniom dotyczącym ochrony danych osobowych w ramach porozumienia między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Przekazywanie danych osobom trzecim odbywa się wyłącznie w ramach ustawowych przepisów lub przetwarzania zamówień. Zgodnie z informacjami podanymi przez Google pliki cookie funkcji DoubleClick nie zawierają żadnych danych osobowych.

W związku z wykorzystywanymi narzędziami marketingowymi, Państwa przeglądarka nawiązuje automatycznie bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres przetwarzania oraz na dalsze przetwarzanie danych pobieranych przez Google za pomocą wspomnianych narzędzi oraz informujemy o tym Państwa zgodnie z naszym aktualnym stanem wiedzy. Poprzez funkcję DoubleClick portal Google otrzymuje informację o wyświetleniu przez Państwa określonych podstron na naszej witrynie lub o kliknięciu danych reklam. Jeśli są Państwo zarejestrowani na portalu serwisu Google, może on przyporządkować tę aktywność Państwa kontu na serwisie Google. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani lub zalogowani na portalu Google, dostawca może rozpoznać Państwa adres IP i go zapisać.

Podstawą takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f RODO. Pliki cookie funkcji DoubleClick są usuwane najpóźniej po upływie sześciu miesięcy. Korzystamy z funkcji DoubleClick, aby dostarczać Państwu interesującą Państwa reklamę oraz by uatrakcyjniać naszą ofertę internetową.

Mogą Państwo zrezygnować z tego typu mechanizmów śledzenia na wiele sposobów i tym samym skorzystać z Państwa prawa do sprzeciwu poprzez:
 • zmianę ustawień Państwa przeglądarki. Zablokowanie plików cookie osób trzecich uniemożliwia otrzymywanie reklam dostawców zewnętrznych;
 • dezaktywację plików cookie konwersji, poprzez zmianę ustawień Państwa przeglądarki, by blokowała ona pliki cookie domeny „www.googleadservices.com“: https://www.google.pl/settings/ads, przy czym ustawienia te zostaną wyłączone, jeśli usuną Państwo pliki cookie;
 • dezaktywację spersonalizowanych reklam usługodawców, będących częścią samoregulujacej się kampanii „About Ads“ za pomocą następującego linku: http://www.aboutads.info/choices, przy czym niniejsze ustawienia zostaną usunięte, jeśli usuną Państwo pliki cookie;
 • trwałą dezaktywację odpowiednich ustawień w używanych przez Państwa przeglądarkach (Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome) pod następującym linkiem: http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Dalsze informacje na temat DoubleClick znajdą Państwo pod następującymi adresami: https://www.google.pl/doubleclick, http://support.google.com, https://policies.google.com/privacy?hl=pl (ogólne informacje dotyczące ochrony danych w serwisie Google).

Remarketing Google

Oprócz konwersji AdWords korzystamy z dostarczanego przez serwis Google narzędzia Google Remarketing. Jest to usługa, za pomocą której możemy się z Państwem ponownie skontaktować. Dzięki temu narzędziu możemy dla Państwa wyświetlać nasze reklamy, jeśli odwiedzili Państwo naszą stronę internetową i kontynuują swoją sesję internetową. Jest to możliwe dzięki zapisanym w Państwa przeglądarce plikom cookie, za pomocą których pobierane i analizowane są informacje dotyczące Państwa zachowania podczas odwiedzania różnych stron Google. W ten sposób serwis Google może stwierdzić, czy uprzednio odwiedzili Państwo naszą stronę internetową. Google utrzymuje, że dane pobrane w ramach remarketingu nie są łączone z Państwa danymi osobowymi, które mogą być przetwarzane przez serwis Google. Podczas procedury remarketingu stosowana jest technika pseudonimizacji.

Podstawą takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f RODO. Nie posiadamy informacji dotyczących okresu przechowywania danych przez serwis Google oraz nie mamy na to żadnego wpływu.

Mogą Państwo zrezygnować z tego typu mechanizmów śledzenia na wiele sposobów i tym samym skorzystać z Państwa prawa do sprzeciwu poprzez:
 • zmianę ustawień Państwa przeglądarki. Zablokowanie plików cookie osób trzecich uniemożliwia otrzymywanie reklam dostawców zewnętrznych;
 • dezaktywację plików cookie konwersji, poprzez zmianę ustawień Państwa przeglądarki, by blokowała ona pliki cookie domeny „www.googleadservices.com“: https://www.google.pl/settings/ads, przy czym ustawienia te zostaną wyłączone, jeśli usuną Państwo pliki cookie;
 • dezaktywację spersonalizowanych reklam usługodawców, będących częścią samoregulujacej się kampanii „About Ads“ za pomocą następującego linku: http://www.aboutads.info/choices, przy czym niniejsze ustawienia zostaną usunięte, jeśli usuną Państwo pliki cookie;
 • trwałą dezaktywację odpowiednich ustawień w używanych przez Państwa przeglądarkach (Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome) pod następującym linkiem: http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Optimonk

Nasza strona korzysta z internetowej usługi reklamowej Optimonk, za pomocą której mogą Państwo otrzymywać spersonalizowaną reklamę. Dostawcą usługi Optimonk jest Webshop Marketing Ltd., 4028 Debrecen, Kassai út 129 (Węgry). Naszym celem jest dostarczanie Państwu przydatnych dla Państwa oraz interesujących Państwa treści reklamowych, a także uatrakcyjnianie naszej strony internetowej. W tym celu pobieramy dotyczące Państwa informacje statystyczne, które są przetwarzane przez naszych partnerów reklamowych.

Poprzez Państwa wizytę na danej stronie, usługa Optimonk otrzymuje informację o odwiedzeniu przez Państwa naszej strony internetowej. W tym celu Optimonk korzysta z usługi web beacon, by umieścić na Państwa urządzeniu plik cookie. Przekazywane są wówczas wymienione w sekcji „Dane dostępu” informacje. Nie mamy wpływu na przesyłane w ten sposób dane ani nie posiadamy informacji o pełnym zakresie przetwarzania danych oraz o okresie ich przechowywania. Państwa dane są przekazywane również do USA i tam przetwarzane. Podstawę takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f RODO. Nie posiadamy informacji dotyczących okresu przechowywania przez Optimonk danych oraz nie mamy na to żadnego wpływu.

Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych przez Optimonk. W tym celu mogą Państwo zablokować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień Państwa przeglądarki. Zapisane już pliki cookie mogą być w każdej chwili usunięte. Może to nastąpić również automatycznie. Jeśli zdezaktywują Państwo pliki cookie na naszej stronie, może to ograniczyć zakres jej funkcjonalności.

Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu z tego tytułu praw, a także informacje odnośnie zmiany ustawień w celu ochrony Państwa sfery prywatnej, znajdą Państwo pod następującym linkiem: https://www.optimonk.com/privacy_policy.

Wtyczki portali społecznościowych

Na naszej stronie wbudowane są wtyczki mediów społecznościowych. Są one oferowane przez następujących dostawców:

Wtyczki wykorzystywane w ramach naszej strony internetowej są oznakowane wspomnianymi wcześniej napisami lub niewielkimi, wyróżniającymi się graficznie symbolami.

Zapewniamy Państwu możliwość bezpośredniej komunikacji z dostawcą danej wtyczki. Jeśli klikną Państwo oznaczone pole i tym samym je aktywują, dostawca wtyczki otrzyma informację, że wyświetlili Państwo określoną stronę naszej witryny internetowej. Dodatkowo przesyłane są wówczas informacje wymienione w sekcji „Dane dostępu“.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od dostawców portali Facebook i Xing w Niemczech, pobrane adresy IP są natychmiast anonimizowane. Poprzez aktywację wtyczki do danego dostawcy wtyczki przekazywane są Państwa dane osobowe, a następnie są one przetwarzane (przez amerykańskich dostawców w USA). Ponieważ dostawca wtyczki pobiera dane głównie za pomocą plików cookie, zalecamy Państwu wyczyszczenie plików cookie w Państwa przeglądarce (poprzez ustawienia bezpieczeństwa) przed kliknięciem na szary obszar.

Nie mamy żadnego wpływu na pobierane dane ani na procedury ich przetwarzania, ani nie znamy pełnego zakresu przetwarzania danych, celu ich przetwarzania oraz okresów ich przechowywania. Nie posiadamy również informacji dotyczących usuwania pobranych danych przez dostawców wtyczek.

Dostawca wtyczki zapisuje pobrane o Państwu dane jako profile użytkowników i przetwarza je w celach marketingowych, badań rynku i/lub spersonalizowanego kształtowania swojej oferty internetowej. Taka analiza służy głównie (również w przypadku niezalogowanych użytkowników) dostarczaniu spersonalizowanych treści reklamowych oraz informowaniu innych użytkowników sieci społecznościowych o Państwa aktywności na naszej stronie.

Podstawę prawną do korzystania z tej wtyczki stanowi art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f RODO. Poprzez wtyczki oferujemy Państwu możliwość interakcji z innymi użytkownikami w ramach portali społecznościowych, a także możemy ulepszać naszą ofertę i czynić ją bardziej atrakcyjną dla Państwa jako użytkowników.

Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec tworzenia profilów użytkowników, przy czym muszą się Państwo w tej kwestii zwrócić do dostawcy danej wtyczki. Mogą Państwo również zablokować tworzenie profilów użytkowników na różne sposoby i w ten sposób skorzystać z Państwa prawa do sprzeciwu poprzez:
 • zmianę ustawień Państwa przeglądarki. Zablokowanie plików cookie osób trzecich uniemożliwia otrzymywanie reklam dostawców zewnętrznych;
 • dezaktywację spersonalizowanych reklam usługodawców, będących częścią samoregulujacej się kampanii „About Ads“ za pomocą następującego linku: http://www.aboutads.info/choices, przy czym niniejsze ustawienia zostaną usunięte, jeśli usuną Państwo pliki cookie.

Przekazywanie danych odbywa się niezależnie od faktu, czy posiadają Państwo konto na portalu dostawcy wtyczki oraz czy są Państwo na tym portalu zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani na portalu dostawcy wtyczki, pobrane z naszej strony Państwa dane osobowe zostaną bezpośrednio przypisane istniejącemu kontu na portalu dostawcy wtyczki. Jeśli klikną Państwo aktywny przycisk i nawiążą np. połączenie z daną stroną, dostawca wtyczki przypisze również tę informację Państwa kontu użytkownika i udostępni ją Państwa kontaktom w obrębie danej sieci społecznościowej.

Aby uniknąć przypisania konkretnych informacji do Państwa profilu na portalu dostawcy wtyczki, zalecamy zatem wylogowanie się po zakończonej sesji użytkowania danej platformy społecznościowej, w szczególności przed aktywowaniem danego przycisku.