Prohlášení o ochraně osobních údajů

Informace o zpracování vašich osobních údajů

V souladu s článkem 12 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: GDPR) jsme povinni vás informovat o zpracovávání vašich osobních údajů při používání našich webových stránek. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně a v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás informujeme o podrobnostech zpracování vašich osobních údajů a o vašich zákonných právech, která s tím souvisejí.

Vyhrazujeme si právo prohlášení o ochraně osobních údajů změnit s budoucím účinkem, zejména v případě dalšího vývoje webových stránek, používání nových technologií nebo změn právních předpisů nebo příslušné judikatury.

Doporučujeme, abyste si prohlášení o ochraně osobních údajů čas od času přečetli a vytiskli si ho nebo si uložili kopii pro vlastní záznamy.

Definice

 • Webové stránky“ nebo „web“ označují v tomto textu všechny stránky správce na adresách www.cookconcern.de a www.cookconcern.com.
 • Osobní údaje“ označují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity dané fyzické osoby. Osobními údaji tak jsou například jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo osoby, ale třeba také údaje o jejích preferencích, zálibách a členstvích.
 • Zpracování“ označuje jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení, zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
 • Pseudonymizace“ označuje zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.
 • Souhlas“ označuje jakýkoliv svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování jeho osobních údajů.
 • Google“ v tomto textu označuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; v Evropské unii na adrese: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, fax: +353 143 610 01.

Platnost

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny stránky na www.cookconcern.de a www.cookconcern.com. Netýká se případných odkazovaných webových stránek jiných poskytovatelů.

Odpovědný poskytovatel

Za zpracování osobních údajů v rozsahu platnosti tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů odpovídá:

Cook Concern

Nico Mateew

Engertstraße 5, 04177 Leipzig, Německo

telefon: +49 341 975 940 00;

e-mail: info@cookconcern.com

Otázky týkající se ochrany osobních údajů

Budete-li mít jakékoliv dotazy týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s naší společností nebo našimi webovými stránkami, můžete nás kdykoliv kontaktovat (viz kontaktní údaje odpovědného poskytovatele).

Zabezpečení

Učinili jsme komplexní technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, zneužitím, ztrátou a jinými vnějšími zásahy. Bezpečnostní opatření pravidelně kontrolujeme a upravujeme je podle aktuálních technologií.

Vaše práva

V souvislosti s osobními údaji vůči nám můžete uplatnit následující práva:

 • právo na přístup (článek 15 GDPR),
 • právo na opravu (článek 16 GDPR) nebo výmaz (článek 17 GDPR),
 • právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR),
 • právo vznést námitku proti zpracování (článek 21 GDPR),
 • právo odvolat souhlas (čl. 7 odst. 3 GDPR),
 • právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu („přenositelnost údajů“) a právo přenést údaje k jinému správci, pokud je splněna podmínka čl. 20 odst. 1 písm. a, b GDPR (článek 20 GDPR)

Svá práva můžete uplatnit tak, že se obrátíte na kontaktní údaje uvedené v části „Odpovědný poskytovatel“ nebo na námi ustanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Máte také právo ohledně zpracování vašich osobních údajů podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR).

Používání webových stránek, údaje o přístupu

Naše webové stránky můžete pro čistě informativní účely obecně využívat, aniž byste museli odhalit svou identitu. Při načítání jednotlivých stránek webu v tomto smyslu budou našemu poskytovateli hostingu předávány pouze údaje o přístupu, aby vám webové stránky mohly být zobrazeny. Jedná se o následující údaje:

 • typ a verze prohlížeče
 • používaný operační systém
 • jazyk a verze prohlížeče
 • název hostitele přistupujícího koncového zařízení
 • IP adresa
 • webové stránky, z nichž požadavek přichází
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • datum a čas požadavku na server
 • stav přístupu / stavový kód HTTP
 • URL adresa referrera (předtím navštívená stránka)
 • přenesené množství dat
 • rozdíl časového pásma vůči GMT (Greenwich Mean Time)

Dočasné zpracování IP adresy systémem je nezbytné, aby bylo technicky možné webovou stránku doručit na váš počítač. Vaši IP adresu je nezbytné zpracovávat po dobu trvání relace. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

Údaje o přístupu se nepoužívají k identifikaci jednotlivých uživatelů a nejsou spojovány s jinými zdroji údajů. Údaje o přístupu se odstraňují, pokud již nejsou nutné pro dosažení účelu jejich zpracování. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek tomu tak je v okamžiku, kdy návštěvu webových stránek ukončíte.

IP adresy se ukládají do souborů protokolu, aby byla zajištěna funkčnost webových stránek. Dále nám tyto údaje slouží k optimalizaci webových stránek a k zabezpečení našich IT systémů. Údaje nejsou ani v této souvislosti vyhodnocovány pro marketingové účely. Údaje jsou obecně smazány nejpozději po sedmi dnech. V jednotlivých případech je možné delší zpracovávání. V takovém případě je IP adresa vymazána nebo anonymizována, takže již není možné přiřadit klient, který webové stránky otevřel.

Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a zpracovávání údajů v souborech protokolu je pro fungování webových stránek nezbytné. Proti zpracování můžete vznést námitku. V případě vaší odůvodněné námitky se budeme situací zabývat a buď zpracovávání údajů zastavíme nebo upravíme, nebo poukážeme na naše oprávněné důvody, na jejichž základě budeme ve zpracovávání pokračovat.

Soubory cookie

Kromě výše uvedených údajů o přístupu jsou při používání webových stránek v internetovém prohlížeči vámi používaného koncového zařízení ukládány tzv. soubory cookie. Jsou to malé textové soubory se sekvencí čísel, které jsou ukládány v mezipaměti používaného prohlížeče. Cookies se nestávají součástí počítačového systému a nemohou spouštět programy. Slouží k tomu, aby naše stránky byly uživatelsky příjemné. Používání cookies může být technicky nezbytné nebo může sloužit jiným účelům (např. analýza/vyhodnocování používání webových stránek).

a) Technicky nezbytné soubory cookie

Některé prvky našich webových stránek vyžadují, aby byl prohlížeč, v nichž jsou otevřeny, identifikován i po přechodu na jiné stránky. V souborech cookie jsou zpracovávány následující údaje:

 • nastavení jazyka
 • zboží v nákupním košíku
 • přihlašovací údaje

Uživatelské údaje shromážděné pomocí technicky nezbytných souborů cookie nejsou zpracovávány pro vytváření uživatelských profilů. Používáme také tzv. session cookies ukládající ID relace, které umožňuje přiřazení různých požadavků vašeho prohlížeče ke společné relaci. Session cookies jsou nezbytné pro využívání webových stránek. Zejména díky nim dokážeme znovu rozpoznat koncové zařízení, pokud se na webové stránky vrátíte. Tento soubor cookie používáme k tomu, abychom vás rozpoznali při následných návštěvách na webových stránkách, pokud u nás máte účet. Jinak byste se museli při každé návštěvě znovu přihlašovat. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Session cookies ukládáme, aby používání webových stránek bylo atraktivnější a efektivnější. Session cookies jsou mazány, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

Většina prohlížečů je přednastavena na automatické přijímání souborů cookie. Proti zpracování vašich údajů prostřednictvím souborů cookie můžete vznést námitku. Změnou nastavení v internetovém prohlížeči můžete přenos souborů cookie deaktivovat nebo omezit. Již uložené soubory cookie lze kdykoliv smazat. Lze to provádět také automaticky. Pokud jsou soubory cookie pro naše webové stránky deaktivovány, nemusí být možné plně využívat všechny funkce webových stránek.


b) Technicky nepotřebné cookies

Na webových stránkách kromě toho používáme soubory cookie, které umožňují analýzu chování uživatelů při prohlížení. V souborech cookie jsou ukládány a zpracovávány například následující údaje:

 • zadané hledané výrazy
 • frekvence zobrazování stránek
 • používání funkcí webových stránek

Tyto soubory cookie slouží k efektivnějšímu a atraktivnějšímu využívání webových stránek. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Technicky nepotřebné soubory cookie se automaticky vymažou po uplynutí určité doby, která se může lišit v závislosti na konkrétním souboru cookie.

Proti zpracování vašich údajů prostřednictvím souborů cookie můžete vznést námitku. Pokud si cookies nepřejete používat, lze změnou nastavení prohlížeče obecně nebo selektivně zablokovat ukládání souborů cookie nebo odstranit již uložené soubory cookie. Před uložením souboru cookie si můžete také zobrazit příslušné informace. Změníte-li nastavení prohlížeče pro používání souborů cookie nebo deaktivujete-li soubory cookie, může být rozsah funkcí těchto webových stránek omezený.


Vzhledem k tomu, že do našich webových stránek začleňujeme soubory cookie třetích stran, budeme vás o tom informovat samostatně níže.

c) Flash cookies

Dále se používají HTML5 storage objects, které jsou ukládány na používaném koncovém zařízení („Flash cookies“). Zpracovávají potřebné údaje bez ohledu na používaný prohlížeč a nemají datum automatického vypršení platnosti. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Tyto soubory cookie slouží k efektivnějšímu a atraktivnějšímu využívání webových stránek.

Proti zpracování vašich údajů prostřednictvím souborů cookie můžete vznést námitku. Přenosu Flash cookies nelze zabránit nastavením prohlížeče, ale změnou nastavení přehrávače Flash Player. Pokud Flash cookies nechcete používat, nainstalujte si v používaném prohlížeči příslušný doplněk, např. Better Privacy pro prohlížeč Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/).

Používání Flash cookies můžete zabránit také otevřením prohlížeče v režimu anonymního prohlížení. Kromě toho můžete soubory cookie a historii prohlížeče pravidelně ručně mazat.


Kontaktování naší společnosti

Při kontaktování naší společnosti, např. e-mailem, zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete, abychom na váš požadavek mohli odpovědět.

Pro zpracování požadavků je nutné uvést jméno nebo pseudonym a platnou e-mailovou adresu. V okamžiku odeslání zprávy na naši adresu budou zpracovány také následující údaje:

 • IP adresa
 • datum/čas registrace

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR nebo čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR, pokud ke kontaktu došlo s cílem uzavření smlouvy.

Zpracování osobních údajů z formuláře pro zadání údajů nám slouží pouze k vyřízení navázaného kontaktu. V případě kontaktu prostřednictvím e-mailu v tom spočívá také potřebný oprávněný zájem na zpracování osobních údajů. Ostatní osobní údaje zpracované během odesílání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zabezpečení našich IT systémů.

V této souvislosti nejsou údaje předávány třetím stranám. Údaje jsou zpracovávány pouze pro vyřízení konverzace. Údaje s tím související vymažeme, až zpracování již nebude nutné, nebo zpracování omezíme na soulad s platnou zákonem stanovenou archivační povinností.

Máte možnost kdykoliv podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely kontaktních požadavků. Takový případ nastává, zejména když zpracování není nutné k plnění smlouvy uzavřené s vámi, což jsme vysvětlili v předchozím popisu funkcí. V takovém případě nemusí být možné ve zpracovávání požadavku pokračovat. V případě vaší odůvodněné námitky se budeme situací zabývat a buď zpracovávání údajů zastavíme nebo upravíme, nebo poukážeme na naše oprávněné důvody, na jejichž základě budeme ve zpracovávání pokračovat.


Zpracovávání a předávání osobních údajů pro smluvní účely

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné pro zahájení, založení, provedení a/nebo ukončení právního úkonu s naší společností. Právním základem pro to je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR.

Po dosažení účelu (např. vyřízení smlouvy) jsou osobní údaje zablokovány pro další zpracování nebo smazány, pokud nejsme na základě vámi uděleného souhlasu (např. souhlas se zpracováním e-mailové adresy pro zasílání reklamní elektronické pošty), smluvního ujednání, právního oprávnění (např. oprávnění k zasílání cílené reklamy) nebo oprávněných zájmů (např. uchování pro vymáhání pohledávek) oprávněni k dalšímu uchovávání a zpracování nutnému v dané souvislosti.

K předávání vašich osobních údajů dochází, pokud

 • to je nezbytné pro založení, provedení nebo ukončení právních úkonů s naší společností (např. při předávání údajů poskytovateli platebních služeb / přepravní společnosti k provedení smlouvy uzavřené s vaší osobou) (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR), nebo
 • subdodavatel nebo osoba, která se podílí na plnění našich závazků, námi používaný/á výhradně v souvislosti s poskytováním vámi požadovaných nabídek nebo služeb tyto údaje vyžaduje (tyto pomocné osoby jsou, pokud vám není výslovně sděleno jinak, oprávněny zpracovávat údaje pouze v takovém rozsahu, jak to je nutné pro poskytnutí nabídky nebo služby), nebo
 • existuje vykonatelné úřední nařízení (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR), nebo
 • existuje vykonatelné soudní nařízení (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR), nebo
 • nám tuto povinnost ukládá zákon (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR), nebo
 • je zpracování nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. d) GDPR), nebo
 • jsme oprávněni, nebo dokonce povinni sledovat převažující oprávněné zájmy na předání (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR).

Vaše osobní údaje nebudou předány jiným osobám, společnostem ani jiným subjektům, pokud jste s takovým předáním nevyslovili účinný souhlas. Právním základem pro zpracování pak je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR.

Zpracovávání a předávání osobních údajů v online objednávkovém systému

Pokud chcete v našem e-shopu zadat objednávku nebo rezervaci, je pro navázání smluvního vztahu a uzavření smlouvy nutné poskytnout osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa a e-mailová adresa. Povinné údaje nutné pro vyřízení objednávky a smlouvy jsou odpovídajícím způsobem označeny; další údaje jsou poskytovány dobrovolně. Vaše údaje zpracováváme za účelem vyřízení objednávek; proto zejména platební údaje předáváme poskytovateli platebních služeb nebo naší bance. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR. Aby k vašim osobním údajům neměly přístup třetí strany, je proces objednávání na webových stránkách šifrován pomocí technologie SSL/TLS.

Můžete si dobrovolně vytvořit zákaznický účet, ve kterém vaše údaje uložíme pro další návštěvy webových stránek. Při vytváření zákaznického účtu budou vámi uvedené údaje zpracovány. Veškeré další údaje, včetně zákaznického účtu, můžete po provedení registrace sami upravovat nebo mazat.

Údaje s tím související vymažeme, až zpracování již nebude nutné, nebo zpracování omezíme, pokud zákon stanoví archivační povinnosti. Vzhledem k platným předpisům obchodního a daňového práva jsme povinni uchovávat údaje o adresách, platbách a objednávkách po dobu deseti let. Po dvou letech od ukončení smlouvy omezujeme zpracování na dodržování platných právních povinností.

Registrace / část webových stránek chráněná heslem

Chcete-li používat část našich webových stránek chráněnou heslem, musíte se zaregistrovat pomocí následujících informací:

 • e-mailová adresa
 • jméno
 • uživatelské jméno
 • vlastní heslo

Dále jsou při registraci zpracovávány následující údaje:

 • IP adresa
 • datum/čas registrace

Údaje se mažou, jakmile již nejsou nutné pro dosažení účelu jejich zpracování. To se týká údajů shromážděných během registrace, pokud je registrace na webových stránkách zrušena nebo změněna.

Část chráněná heslem vám nabízí následující funkce:

 • úprava údajů ve vašem profilu,
 • správa nebo zobrazení vámi vytvořených inzerátů,
 • správa, změny nebo ukončení přihlášení k odběru newsletteru.

Pokud část webových stránek chráněnou heslem používáte například k úpravám údajů vašeho profilu nebo ke zobrazení zadaných objednávek a rezervací, zpracováváme také osobní údaje potřebné pro navázání smluvního vztahu nebo plnění smlouvy, zejména pak údaje o adrese a způsobu platby. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR. Údaje se mažou, jakmile již nejsou nutné pro dosažení účelu jejich zpracování nebo jakmile výmazu nebrání oprávněné zájmy. Vzhledem k platným předpisům obchodního a daňového práva jsme povinni uchovávat údaje o adresách, platbách a objednávkách po dobu deseti let. Po dvou letech od ukončení smlouvy omezujeme zpracování na dodržování platných právních povinností.

Pokud jste dobrovolně poskytli další údaje (např. o zájmech, výšce, věku, pohlaví, dětech či preferencích nebo lístky s poznámkami), zpracováváme vaše údaje, které nejsou nezbytné pro navázání smluvního vztahu ani plnění smlouvy, dokud používáte část chráněnou heslem a dokud je sami neodstraníte. Snažíme se tak pro vás jako uživatele používání webových stránek optimalizovat. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

Proti zpracování vámi dobrovolně zadaných údajů můžete vznést námitku. Své dobrovolně zadané údaje můžete kdykoliv sami spravovat, měnit nebo mazat v části chráněné heslem. Můžete učinit opatření podle části „Vaše práva“. Prosíme vás, abyste se v případě stížností v prvním kroku obrátili na naši společnost.


E-mailový marketing

Reklama adresovaná stávajícím zákazníkům

Vyhrazujeme si právo e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v souvislosti s registrací/objednávkou/rezervací, zpracovávat v souladu se zákonnými předpisy k tomu, abychom vám e-mailem během plnění smlouvy nebo po splnění smlouvy zasílali následující obsah za předpokladu, že jste proti tomuto zpracování vaší e-mailové adresy již nevznesli námitku:

 • další zajímavé nabídky z našeho portfolia,
 • akce pořádané naší společností,
 • technické informace,
 • zaslání našeho katalogu,
 • otázky týkající se zvláštních přání,
 • přehled možných volnočasových aktivit.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Výše uvedené zpracování provádíme v rámci péči o zákazníky a zvyšování kvality našich služeb. Vaše údaje vymažeme, pokud zrušíte přihlášení k odběru newsletteru, nejpozději však dva roky po skončení smlouvy.

Upozorňujeme, že můžete kdykoliv vznést námitku proti zasílání cílené reklamy, aniž by vám tím vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních sazeb. Stačí kliknout na odkaz pro odhlášení v newsletteru nebo nám svou námitku můžete zaslat na kontaktní údaje uvedené v části „Odpovědný poskytovatel / zástupce poskytovatele v Evropské unii“.


Newsletter

Máte možnost se na webových stránkách přihlásit k odběru našeho e-mailového newsletteru, kterým pravidelně informujeme o následujícím:

 • nabídky z našeho portfolia,
 • akce pořádané naší společností,
 • nabídky (včetně akcí) třetích stran, pokud jste k tomu dali souhlas,
 • nové články/kolekce,
 • akční nabídky / časově omezené nabídky.

Pro zasílání newsletteru je nutné uvést následující osobní údaje:

 • příjemce (jméno nebo pseudonym),
 • platná e-mailová adresa.

Přihlášení k odběru e-mailového newsletteru probíhá formou „double opt-in“. Po zadání údajů označených jako povinné vám na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, zašleme e-mail, v němž vás požádáme o výslovné potvrzení přihlášení k odběru newsletteru (kliknutím na potvrzovací odkaz). Takto se ujistíme, že náš e-mailový newsletter opravdu chcete dostávat. Pokud potvrzení do 24 hodin nedostaneme, nám zaslané informace zablokujeme a nejpozději po uplynutí jednoho měsíce je automaticky vymažeme.

Dále jsou v okamžiku přihlášení k odběru zpracovávány následující údaje:

 • IP adresa,
 • datum/čas přihlášení k odběru newsletteru,
 • čas potvrzení potvrzovacího odkazu.

Vaši IP adresu, čas přihlášení k odběru newsletteru a čas vašeho potvrzení zpracováváme, abychom zdokumentovali vaše přihlášení k odběru newsletteru a abychom zabránili zneužití vašich osobních údajů. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Tyto údaje zpracováváme do uplynutí dvou let od skončení smlouvy. Pokud k přihlášení k odběru newsletteru nedojde v souvislosti s uzavřením smlouvy, zpracováváme tyto údaje do uplynutí dvou let po skončení používání. Tyto údaje vymažeme, až skončí přihlášení k odběru newsletteru.

Po potvrzení zpracováváme e-mailovou adresu a jméno/pseudonym příslušného příjemce za účelem zasílání e-mailového newsletteru. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Tyto údaje vymažeme, až ukončíte přihlášení k odběru newsletteru.

Svůj souhlas se zpracováním e-mailové adresy pro zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat, a to buď tak, že nám zašlete zprávu (viz kontaktní údaje v části „Odpovědný poskytovatel / zástupce poskytovatele v Evropské unii“), nebo tak, že přímo kliknete na odkaz pro zrušení přihlášení k odběru, který je součástí newsletteru.


Služba pro e-mailový marketing CleverReach

K zasílání newsletteru používáme službu CleverReach. Poskytovatelem je společnost CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Německo. CleverReach je služba, pomocí níž lze organizovat a analyzovat zasílání newsletterů. Údaje, které jste za účelem zasílání newsletteru zadali (např. e-mailová adresa), budou uloženy na serverech společnosti CleverReach v Německu nebo Irsku.

Newslettery, které prostřednictvím služby CleverReach zasíláme, nám umožňují analyzovat chování příjemců newsletteru. Mimo jiné lze analyzovat, kolik příjemců zprávu s newsletterem otevřelo a jak často bylo kliknuto na který odkaz v newsletteru. Pomocí tzv. sledování konverzí lze také analyzovat, zda se po kliknutí na odkaz v newsletteru uskutečnila předem definovaná akce (např. nákup produktu na našich webových stránkách). Další informace o analýze údajů prostřednictvím newsletterů využívajících službu CleverReach najdete na adrese: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

Vyhodnocení uvedených informací slouží k identifikaci zvyklostí příjemců při čtení, aby bylo možné obsah newsletteru lépe přizpůsobit a rozložit. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Tyto údaje zpracováváme do uplynutí dvou let od skončení smlouvy. Pokud k přihlášení k odběru newsletteru nedojde v souvislosti s uzavřením smlouvy, zpracováváme tyto údaje do uplynutí dvou let po skončení používání. Tyto údaje vymažeme, až skončí přihlášení k odběru newsletteru. Doba uchovávání u společnosti CleverReach nám není známa a nemáme možnost ji ovlivnit. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti CleverReach na adrese: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Námitku proti zpracování můžete vznést kdykoliv s účinkem do budoucna kliknutím na odkaz pro odhlášení na konci newsletteru. Tím se současně ukončí zpracování pro zasílání newsletteru a pro statistické analýzy. Oddělená námitka proti zasílání prostřednictvím služby CleverReach a proti statistickému vyhodnocování není možná.

Případně můžete námitku vznést na http://www.aboutads.info/choices/ a http://www.youronlinechoices.com/cz/ (pro území Evropské unie).


Payment Service Provider (PSP) / poskytovatel platebních služeb

PayPal

Na našich webových stránkách vám nabízíme platbu přes PayPal. Poskytovatelem této platební služby je společnost PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22–24 Boulevard Royal, 2449 Lucemburk, Lucembursko (dále jen: „PayPal“).

Pokud se rozhodnete zaplatit prostřednictvím služby PayPal, údaje o platbě, které zadáte, budou odeslány společnosti PayPal. K předávání vašich osobních údajů PayPalu dochází na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b) GDPR (zpracování za účelem splnění smlouvy). Doba uchovávání u společnosti PayPal nám není známa a nemáme možnost ji ovlivnit.

Předávání osobních údajů pro účely prosazení práva / zjištění adresy / inkasa pohledávek

Pro případ nezaplacení si vyhrazujeme právo předat údaje sdělené v objednávce/rezervaci za předpokladu existence oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR pro účely zjištění adresy a/nebo vymáhání práva advokátovi a/nebo externím společnostem (např. Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, Německo).

Kromě toho můžeme vaše údaje předat, pokud je to nutné, aby bylo možné uplatnit naše práva a práva k nám přidružených společností, našich partnerů, našich zaměstnanců a/nebo uživatelů našich webových stránek. V žádném případě vaše údaje třetím osobám neprodáme ani nepronajmeme. Tyto údaje jsou předávány na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR.

Údaje s tím související vymažeme, až zpracování již nebude nutné, nebo zpracování omezíme, pokud zákon stanoví archivační povinnosti.

Máte možnost kdykoliv podat námitku proti zpracování vašich údajů. Takový případ nastává, zejména když zpracování není nutné k plnění smlouvy uzavřené s vámi, což jsme vysvětlili v předchozím popisu funkcí. V případě vaší odůvodněné námitky se budeme situací zabývat a buď zpracovávání údajů zastavíme nebo upravíme, nebo poukážeme na naše oprávněné důvody, na jejichž základě budeme ve zpracovávání pokračovat.


PayPal Plus

Pokud v rámci rezervace/objednávky vyberete způsob platby „Inkaso přes PayPal Plus“ nebo „Platební karta přes PayPal Plus“, předáme shromážděné osobní údaje společnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22–24 Boulevard Royal, 2449 Lucemburk, Lucembursko (dále jen „PayPal“) za účelem vyřízení platby. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR.

PayPal vygeneruje na základě předaných údajů fakturu a v případě potřeby provede kontrolu totožnosti a bonity. Společnost PayPal při tom má na přenosu osobních údajů kupujícího oprávněný zájem a zpracovává je k získání informací z registrů dlužníků za účelem kontroly totožnosti a bonity (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR).

Může se jednat o místa uvedená na https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/third-parties-list?locale.x=cs_CZ a https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/third-parties-list?locale.x=cs_CZ.

Při kontrole bonity se na základě matematicko-statistických metod vypočítá rating vystihující pravděpodobnost nesplacení (výpočet tzv. skóringu). PayPal na základě vypočteného skóringu rozhodne o poskytnutí příslušných způsobů platby. Výpočet skóringu se provádí podle uznávaných vědeckých metod.

Kromě údajů o adrese jsou zahrnuty také informace o dosavadním platebním chování a pravděpodobnostní hodnoty ohledně očekávatelného budoucího platebního chování. Doba uchovávání u společnosti PayPal nám není známa a nemáme možnost ji ovlivnit.

Můžete kdykoliv požádat o informace, opravu nebo výmaz údajů uložených společností PayPal a také můžete proti zpracování vašich osobních údajů kdykoliv vznést u společnosti PayPal námitku. Společnost PayPal bude nicméně mít i nadále právo zpracovávat a předávat údaje o zákaznících, pokud je to nezbytné pro vyřízení platby na základě smlouvy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR) nebo pokud je to vyžadováno zákonem, úřady nebo soudy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR).


Na společnost PayPal se můžete obrátit prostřednictvím následujícího kontaktního formuláře: https://www.paypal.com/en/selfhelp/contact/email/privacy. Další informace o zpracování vašich údajů společností PayPal najdete na stránce https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Hosting

Používáme externí hostingové služby, které slouží k poskytování následujících služeb: infrastrukturní a platformové služby, výpočetní kapacita, úložiště a databázové služby, služby zabezpečení a technické údržby. Jsou při tom zpracovávány všechny údaje nezbytné pro provoz a užívání našich webových stránek.

Pro provoz těchto webových stránek používáme externí hostingové služby. Využíváním externích hostingových služeb se snažíme naše webové stránky poskytovat efektivně a bezpečně. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

Shromažďování údajů pro poskytování a využívání webových stránek a zpracovávání údajů prostřednictvím externího poskytovatele webhostingu je pro provoz webových stránek nezbytné. Proti zpracování můžete vznést námitku. V případě vaší odůvodněné námitky se budeme situací zabývat a buď zpracovávání údajů zastavíme nebo upravíme, nebo poukážeme na naše oprávněné důvody, na jejichž základě budeme ve zpracovávání pokračovat.


Integrace obsahu třetích stran

Webové stránky obsahují obsah třetích stran, jako jsou videa, mapové podklady, RSS kanály nebo obrázky z jiných webových stránek. Nutným předpokladem této integrace vždy je, aby poskytovatelé tohoto obsahu („cizí poskytovatelé“) měli přístup k IP adresám uživatelů. Bez IP adresy totiž nemohou obsah odesílat do prohlížeče příslušného uživatele. IP adresa je proto nezbytná pro zobrazení tohoto obsahu.

Snažíme se používat pouze obsah cizích poskytovatelů, kteří IP adresu používají pouze k poskytování obsahu. Nemáme však žádný vliv na to, zda cizí poskytovatelé IP adresy zpracovávají například pro statistické účely. Pokud nám takové počínání bude známo, následně vás na to upozorníme.

U mnoha cizích poskytovatelů může docházet ke zpracovávání dat mimo území Evropské unie.

Můžete vznést námitku tak, že si nainstalujete JavaScript blocker, jako je například plugin do prohlížeče NoScript (www.noscript.net), nebo že v prohlížeči deaktivujete JavaScript.

To však může způsobit omezení funkčnosti webu.


Google Tag Manager

Na našich webových stránkách používáme Google Tag Manager. Google Tag Manager je řešení, které obchodníkům umožňuje spravovat webové tagy prostřednictvím uživatelského rozhraní. Samotný nástroj Tag Manager (který tagy implementuje) je doména bez souborů cookie a neshromažďuje osobní údaje. Nástroj spouští jiné tagy, které pak za jistých okolností mohou shromažďovat údaje. Google Tag Manager nemá k těmto údajům přístup. Pokud došlo k deaktivaci na úrovni domény nebo souborů cookie, zůstane zachována pro všechny sledovací tagy implementované pomocí Google Tag Manageru.

Videa na YouTube

Na webových stránkách používáme pluginy videoplatformy YouTube.de nebo YouTube.com, služby, kterou provozuje – v zastoupení společností Google – společnost YouTube LLC (se sídlem na adrese 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, „YouTube“). Pomocí pluginů můžeme vizuální obsah („videa“), který jsme zveřejnili na YouTube.de nebo YouTube.com, integrovat také do těchto webových stránek.

Videa jsou integrována v režimu „rozšířené ochrany osobních údajů“, což znamená, že pokud videa nepřehrajete, službě YouTube o vás jako uživateli nejsou předávány žádné údaje. Teprve při přehrávání videí budou předávány níže uvedené údaje. Na toto předávání údajů nemáme žádný vliv.

Navštívením webových stránek získá YouTube informaci o tom, že jste otevřeli příslušnou stránku našeho webu. Dále budou předány údaje uvedené v části „Údaje o přístupu“. K tomu dochází bez ohledu na to, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste u Googlu přihlášeni, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby údaje byly k vašemu profilu na YouTube přiřazovány, musíte se před kliknutím na tlačítko odhlásit.

YouTube uchovává vaše údaje jako profily používání a zpracovává je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo ztvárnění svých webových stránek podle potřeb uživatelů. K takovému vyhodnocování dochází zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem poskytování reklamy odpovídající potřebám uživatelů a za účelem informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Zpracování slouží k tomu, aby naše webové stránky byly atraktivnější a nabízely vám další služby. Doba uchovávání u společnosti YouTube nám není známa a nemáme možnost ji ovlivnit.

Máte právo vznést námitku proti zpracování, pro uplatnění tohoto práva se však musíte obrátit na společnost YouTube. Změnou nastavení v internetovém prohlížeči můžete přenos souborů cookie deaktivovat nebo omezit. Již uložené soubory cookie lze kdykoliv smazat. Lze to provádět také automaticky. Pokud jsou soubory cookie pro naše webové stránky deaktivovány, nemusí být možné plně využívat všechny funkce webových stránek.


Další informace o účelu a rozsahu zpracování údajů společností YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů na adrese https://www.google.cz/intl/cz/policies/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA a zapojila se do rámce EU-US Privacy Shield („štít soukromí“), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Vlastní vyhledávání Google

Používáme „vlastní vyhledávání Google“ (Google Custom Search Engine, „Google CSE“) jako centrální vyhledávací službu. Integrovaná vyhledávací služba umožňuje fulltextové vyhledání obsahu daných webových stránek.

Aby o tom byli uživatelé informováni, zobrazuje se ve vyhledávacím poli „Vyhledat pomocí služby Google™…“. Pokud uživatel do vyhledávacího pole klikne a zadá do něj hledaný výraz, pod vyhledávacím polem se zobrazí další odkaz, který vede na tato upozornění týkající se ochrany osobních údajů.

Údaje budou Googlu předávány až v okamžiku, kdy kliknete do vyhledávacího pole, zahájíte fulltextové vyhledávání, a tím otevřete stránku s výsledky vyhledávání. Využitím funkce vyhledávání na stránce výsledků vyhledávání budou vaše údaje zároveň předány společnosti Google. Patří mezi ně například vámi zadané hledané výrazy a IP adresa používaného počítače. Pokud naše oficiální webové stránky navštívíte bez aktivace „vlastního vyhledávání Google“, nebudou společnosti Google obecně předávány žádné údaje. Upozorňujeme, že zpracovávání případně přenesených osobních údajů je odpovědností společnosti Google a že nemáme žádný vliv na typ ani rozsah přenášených údajů a jejich další zpracování. Pokud jste současně přihlášeni na Googlu, bude služba Googlu schopna tyto informace přímo přiřadit k vašemu uživatelskému profilu. Chcete-li shromažďování informací ve vašem profilu předejít, musíte se odhlásit.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Zpracování slouží k tomu, aby naše webové stránky byly atraktivnější a nabízely vám další služby. Doba uchovávání u společnosti Google nám není známa a nemáme možnost ji ovlivnit.

Máte právo vznést námitku proti zpracování, pro uplatnění tohoto práva se však musíte obrátit na společnost Google. Změnou nastavení v internetovém prohlížeči můžete přenos souborů cookie deaktivovat nebo omezit. Již uložené soubory cookie lze kdykoliv smazat. Lze to provádět také automaticky. Pokud jsou soubory cookie pro naše webové stránky deaktivovány, nemusí být možné plně využívat všechny funkce webových stránek.


Další informace společnosti Google týkající se zpracování údajů uživatelů (zásady ochrany osobních údajů) najdete na adrese: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy.

Mapy Google

Tyto webové stránky využívají také službu Mapy Google pro zobrazování map nebo výřezů map, díky čemuž můžete pohodlně využívat funkci mapy na webových stránkách.

Navštívením webových stránek získá Google informaci o tom, že jste otevřeli příslušnou stránku našeho webu. Dále budou Googlu předány údaje uvedené v části „Údaje o přístupu“. K tomu dochází bez ohledu na to, zda Google poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste u Googlu přihlášeni, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby údaje byly k vašemu profilu na Googlu přiřazovány, musíte se před kliknutím na tlačítko odhlásit.

Google uchovává vaše údaje jako profily používání a zpracovává je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo ztvárnění svých webových stránek podle potřeb uživatelů. K takovému vyhodnocování dochází zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem poskytování reklamy odpovídající potřebám uživatelů a za účelem informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Zpracování slouží k tomu, aby naše webové stránky byly atraktivnější a nabízely vám další služby. Doba uchovávání u společnosti Google nám není známa a nemáme možnost ji ovlivnit.

Další informace o účelu a rozsahu zpracování poskytovatelem pluginu najdete v jeho zásadách ochrany osobních údajů. Najdete tam také další informace o vašich souvisejících právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí: http://www.google.cz/intl/cz/policies/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA a zapojila se do rámce EU-US Privacy Shield („štít soukromí“), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Další informace o podmínkách užívání služby Mapy Google najdete na adrese https://www.google.com/intl/cs_cz/help/terms_maps.html.

Máte právo vznést námitku proti zpracování, pro uplatnění tohoto práva se však musíte obrátit na společnost Google. Změnou nastavení v internetovém prohlížeči můžete přenos souborů cookie deaktivovat nebo omezit. Již uložené soubory cookie lze kdykoliv smazat. Lze to provádět také automaticky. Pokud jsou soubory cookie pro naše webové stránky deaktivovány, nemusí být možné plně využívat všechny funkce webových stránek.


Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme službu Google reCAPTCHA (dále jen: „reCAPTCHA“). Poskytovatelem služby je společnost Google.

Účelem služby reCAPTCHA je kontrolovat, zda údaje na webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) zadává člověk nebo automatizovaný program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých atributů. Tato analýza začíná automaticky při přístupu uživatele k webovým stránkám. reCAPTCHA při analýze vyhodnocuje různé informace (např. IP adresu, čas strávený návštěvníkem na webových stránkách nebo pohyby myší prováděné uživatelem). Údaje shromážděné při analýze jsou předávány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA jsou plně prováděny na pozadí. Nejste upozorňováni na to, že se analýza provádí.

Zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem chránit naše webové stránky před zneužitím prostřednictvím automatizovaného sledování a před nežádoucí e-mailovou reklamou (SPAM). Doba uchovávání u služby reCAPTCHA nám není známa a nemáme možnost ji ovlivnit.

Máte možnost kdykoliv podat námitku proti zpracování vašich údajů. Takový případ nastává, zejména když zpracování není nutné k plnění smlouvy uzavřené s vámi, což jsme vysvětlili v předchozím popisu funkcí. V takovém případě nemusí být možné ve zpracovávání požadavku pokračovat. V případě vaší odůvodněné námitky se budeme situací zabývat a buď zpracovávání údajů zastavíme nebo upravíme, nebo poukážeme na naše oprávněné důvody, na jejichž základě budeme ve zpracovávání pokračovat.


Další informace o službě Google reCAPTCHA a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete pod následujícími odkazy: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Userlike

Abychom s vámi mohli lépe komunikovat a rychle reagovat na otázky týkající se online platformy, používáme na našich webových stránkách chatovou funkci Userlike společnosti Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44–46, 50670 Köln, Německo (dále jen: „Userlike“).

Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně našich produktů, našeho e-shopu, webových stránek nebo naší společnosti, můžete nám poslat zprávu pomocí zobrazeného okna chatu Userlike. Bude vám sděleno, zda je momentálně někdo online, aby vám okamžitě odpověděl. Pokud tomu tak není, můžete zanechat zprávu.

Userlike používá cookies k tomu, abyste si mohli přizpůsobit online používání naší služby. Pokud jde o vysvětlení souborů cookie, odkazujeme na bod „Soubory cookie“ v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Informace generované soubory cookie společnosti Userlike jsou zpracovávány na území Evropské unie.

Údaje jsou zpracovávány pouze pro vyřízení konverzace. Údaje s tím související vymažeme, až zpracování již nebude nutné, nebo zpracování omezíme na soulad s platnou zákonem stanovenou archivační povinností. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Výše uvedené zpracování provádíme v rámci péči o zákazníky a zvyšování kvality našich služeb. Doba uchovávání u společnosti Userlike nám není známa a nemáme možnost ji ovlivnit. Další informace o ochraně osobních údajů najdete na adrese https://www.userlike.com/en/terms#privacy-policy.

Máte možnost kdykoliv podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely kontaktních požadavků. Takový případ nastává, zejména když zpracování není nutné k plnění smlouvy uzavřené s vámi, což jsme vysvětlili v předchozím popisu funkcí. V takovém případě nemusí být možné ve zpracovávání požadavku pokračovat. V případě vaší odůvodněné námitky se budeme situací zabývat a buď zpracovávání údajů zastavíme nebo upravíme, nebo poukážeme na naše oprávněné důvody, na jejichž základě budeme ve zpracovávání pokračovat.

Změnou nastavení v internetovém prohlížeči můžete přenos souborů cookie deaktivovat nebo omezit. Již uložené soubory cookie lze kdykoliv smazat. Lze to provádět také automaticky. Pokud jsou soubory cookie pro naše webové stránky deaktivovány, nemusí být možné plně využívat všechny funkce webových stránek.


Služby pro statistické, analytické a marketingové účely

Využíváme služby cizích poskytovatelů pro statistické, analytické a marketingové účely. Tímto způsobem vám můžeme zajistit uživatelsky příjemné, optimalizované používání webových stránek. Cizí poskytovatelé využívají pro ovládání svých služeb soubory cookie (viz část „Soubory cookie“ výše). Osobní údaje se nezpracovávají, pokud není níže vysvětleno jinak.

Někteří cizí poskytovatelé nabízejí možnost přímo vznést námitku proti používání příslušné služby, například nastavením opt-out souboru cookie.

Pokud opt-out soubor cookie nastavíte, externí poskytovatel do budoucna už nebude ukládat žádné údaje o vašem chování při používání webových stránek. Je také možné vznést námitku selektivně jen proti individuálnímu výběru externích služeb. Pokud změníte prohlížeč nebo používané koncové zařízení nebo smažete všechny soubory cookie, musíte opt-out soubor cookie znovu nastavit.

Dále můžete proti používání souborů cookie vznést námitku také prostřednictvím opt-out platformy německé asociace Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW) na stránce http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager.html nebo prostřednictvím deaktivační stránky iniciativy Network Advertising Initiative na adrese http://www.networkadvertising.org/choices/. Další informace o reklamě podle používání webu a o možnostech „opt-outu“ najdete pod následujícím odkazem: http://www.youronlinechoices.com/cz/.


Níže najdete informace o službách externích poskytovatelů momentálně používaných na našich webových stránkách, o účelu a rozsahu příslušného zpracovávání údajů v jednotlivých případech a o možnostech, jak vznést námitku.

Google Analytics

Abychom naše webové stránky přizpůsobili vašim zájmům, používáme službu Google Analytics společnosti Google pro webovou analytiku. Služba Google Analytics používá tzv. soubory cookie (viz část „Soubory cookie“ výše), které se ukládají do vašeho počítače a umožňují sledovat vaše používání webových stránek. Takto generované informace o používání těchto webových stránek jsou odesílány na server společnosti Google v USA, kde se zpracovávají.

V případě aktivace anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách společnost Google převede vaši IP adresu ještě na území členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru do zkrácené podoby. Pouze ve výjimečných případech bude kompletní IP adresa odeslána na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Na základě našeho pověření bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocování vašeho používání webových stránek, k sestavování reportů o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu.

IP adresu, kterou služba Google Analytics získá z vašeho internetového prohlížeče, nebude společnost Google kombinovat s žádnými dalšími údaji.

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics s funkcí „_anonymizeIp()“. Díky tomu jsou IP adresy zpracovávány ve zkrácené podobě a lze vyloučit možnost usouvztažnění s konkrétními osobami. Pokud o vás shromážděné údaje souvisejí s konkrétní osobou, je tato souvislost tedy okamžitě vyloučena a osobní údaje jsou tak okamžitě smazány.

Službu Google Analytics používáme, abychom mohli analyzovat a pravidelně vylepšovat používání našich webových stránek. Statistiky nám umožňují zlepšovat naši nabídku a zajistit, aby pro vás jako uživatele byla zajímavější. Pro výjimečné případy, kdy jsou osobní informace předávány do USA, se společnost Google zapojila do rámce EU-US Privacy Shield („štít soukromí“), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro zpracování službou Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Soubory cookie služby Google Analytics jsou smazány nejpozději po čtrnácti měsících.

Máte právo vznést námitku. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případě možná nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných soubory cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy), jejich předávání společnosti Google a jejich zpracovávání společností Google můžete zabránit také tím, že si z níže uvedeného odkazu stáhnete a nainstalujete plugin do prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


Další informace cizího poskytovatele, společnosti Google, najdete na adresách: http://www.google.com/analytics/terms/cz.html, http://www.google.com/intl/cs/analytics/learn/privacy.html, http://www.google.cz/intl/cz/policies/privacy.

Online reklama vycházející z používání

Facebook Custom Audiences

Tyto webové stránky dále používají funkci Website Custom Audiences prostřednictvím nástroje Facebook Pixel společnosti Facebook Inc. (poskytovatelem je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, e-mail: impressum-support@support.facebook.com, upozornění k ochraně osobních údajů na adrese: https://www.facebook.com/privacy/explanation; dále jen: „Facebook“).

Uživatelům webových stránek se tak v průběhu návštěvy sociální sítě Facebook nebo jiných webových stránek, které tuto metodu také využívají, mohou zobrazovat reklamy odpovídající jejich zájmům („reklamy Facebook“). Sledujeme tím zájem zobrazovat vám reklamu, která je předmětem vašeho zájmu, aby pro vás naše webové stránky byly zajímavější.

Vzhledem k používaným marketingovým nástrojům váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Facebooku. Nemáme vliv na rozsah a další zpracování údajů shromažďovaných používáním tohoto nástroje ze strany společnosti Facebook, a proto vás informujeme na základě nám dostupných informací: Zapojením služby Facebook Custom Audiences společnost Facebook obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou stránku našeho webu nebo jste klikli na reklamu od nás. Pokud jste zaregistrováni v některé službě společnosti Facebook, může společnost Facebook tuto návštěvu přiřadit k vašemu účtu. I když nejste na Facebooku zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, je možné, že poskytovatel zjistí a uloží vaši IP adresu a další identifikační atributy.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. V tomto případě o vás neukládáme žádné osobní údaje. Doba uchovávání u společnosti Facebook nám není známa a nemáme možnost ji ovlivnit.

Přihlášení uživatelé mohou funkci Facebook Custom Audiences deaktivovat na adrese https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_, čímž uplatní své právo vznést námitku.

Funkci Facebook Custom Audiences můžete zakázat různými způsoby, a tím uplatnit své právo vznést námitku:

 • odpovídajícím nastavením svého prohlížeče, zakázání souborů cookie třetích stran především zabrání přijímání reklam třetích stran;
 • deaktivací reklam založených na zájmech od poskytovatelů, kteří jsou součástí autoregulační kampaně About Ads, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení bude při smazání souborů cookie smazáno.

Další informace o zpracování údajů společnosti Facebooku najdete na adrese https://www.facebook.com/about/privacy.

Facebook Analytics

V zájmu používání služby Facebook Analytics používáme tzv. tracking pixel společnosti Facebook Inc. (poskytovatelem je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, e-mail: impressum-support@support.facebook.com, upozornění k ochraně osobních údajů na adrese: https://www.facebook.com/privacy/explanation; dále jen: „Facebook“) pro sledování vašeho chování jako uživatele. Informace získané prostřednictvím souboru cookie označovaného jako tracking pixel nám slouží výhradně pro statistické účely, Facebook nám je předává v anonymní podobě a nevyplývají z nich žádné informace o osobě uživatele. Společností Facebook však budou propojeny s vaším účtem na Facebooku v souladu s jejími zásadami ochrany osobních údajů, uloženy a využívány pro vlastní reklamní účely podle jejích zásad používání údajů, přičemž vaše údaje mohou být předávány také partnerům společnosti Facebook. I když nejste na Facebooku zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, je možné, že poskytovatel zjistí a uloží vaši IP adresu a další identifikační atributy.

Zpracování vašich údajů zde probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Používáním služby Facebook Analytics sledujeme zájem o lepší vyhodnocování nabídky našich webových stránek a zlepšování naší nabídky služeb. V tomto případě o vás neukládáme žádné osobní údaje. Doba uchovávání u společnosti Facebook nám není známa a nemáme možnost ji ovlivnit.

Přihlášení uživatelé mohou funkci Facebook Analytics deaktivovat na adrese https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_, čímž uplatní své právo vznést námitku.

Funkci Facebook Analytics můžete zakázat různými způsoby, a tím uplatnit své právo vznést námitku:

 • odpovídajícím nastavením svého prohlížeče, zakázání souborů cookie třetích stran především zabrání přijímání reklam třetích stran;
 • deaktivací reklam založených na zájmech od poskytovatelů, kteří jsou součástí autoregulační kampaně About Ads, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení bude při smazání souborů cookie smazáno.

Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Facebook najdete v příslušných zásadách na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/.

Google AdSense

Webové stránky využívají službu pro online reklamu Google AdSense společnosti Google, díky níž vám můžeme zobrazovat reklamu přizpůsobenou vašim zájmům. Sledujeme tím zájem zobrazovat vám reklamu, která by mohla být předmětem vašeho zájmu, aby pro vás naše webové stránky byly zajímavější. Za tímto účelem jsou o vás shromažďovány statistické informace, které zpracovávají naši partneři. Každá taková reklama je označena slovy „Reklamy Google“.

Navštívením webových stránek získá Google informaci o tom, že jste otevřeli naše webové stránky. Google v počítači pomocí web beaconu uloží soubor cookie. Budou předány údaje uvedené v části „Údaje o přístupu“. Na shromažďované údaje nemáme žádný vliv a není nám znám plný rozsah zpracování údajů ani doba jejich uchovávání. Vaše údaje budou předány do USA a tam zpracovány. Pokud jste přihlášeni pomocí účtu Google, mohou k němu údaje být přímo přiřazeny. Pokud si nepřejete, aby údaje byly k vašemu profilu na Googlu přiřazovány, musíte se odhlásit. Je možné, že tyto údaje budou předávány třetím stranám, smluvním partnerům společnosti Google a úřadům. Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Doba uchovávání u společnosti Google nám není známa a nemáme možnost ji ovlivnit.

Ukládání souborů cookie služby Google AdSense můžete zabránit:

 • odpovídajícím nastavením svého prohlížeče, zakázání souborů cookie třetích stran především zabrání přijímání reklam třetích stran;
 • deaktivací reklam na základě zájmů na Googlu prostřednictvím odkazu https://adssettings.google.com/authenticated?hl=cs, přičemž toto nastavení bude při smazání souborů cookie smazáno;
 • deaktivací reklam založených na zájmech od poskytovatelů, kteří jsou součástí autoregulační kampaně About Ads, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení bude při smazání souborů cookie smazáno;
 • trvalou deaktivací v prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome pod odkazem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Další informace o účelu a rozsahu zpracování a další informace o vašich s tím souvisejících právech a o možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí najdete na adrese: http://www.google.cz/intl/cz/policies/technologies/ads.

Společnost Google se zapojila do rámce EU-US Privacy Shield („štít soukromí“), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google AdWords Conversion

Využíváme službu Google AdWords společnosti Google, abychom mohli reklamními prostředky (tzv. Google AdWords) na externí webových stránkách upozorňovat na naše atraktivní nabídky. Ve vztahu k údajům reklamních kampaní můžeme zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Sledujeme tím zájem zobrazovat vám reklamu, která je předmětem vašeho zájmu, aby pro vás naše webové stránky byly zajímavější a aby bylo dosaženo spravedlivého vyúčtování nákladů na reklamu.

Tyto reklamní prostředky dodává společnost Google prostřednictvím tzv. ad serverů. Za tímto účelem používáme soubory cookie ad serverů, pomocí nichž lze měřit určité parametry výkonnosti, jako je například počet zobrazení nebo kliknutí uživateli. Pokud se na naše webové stránky dostanete prostřednictvím reklamy Google, služba Google AdWords do vašeho počítače uloží soubor cookie. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost zpravidla po 30 dnech a nejsou určeny k tomu, aby vás osobně identifikovaly. K tomuto souboru cookie se pro analýzu zpravidla ukládá jedinečné ID souboru cookie, počet zobrazení reklamy na umístění (frekvence), poslední zobrazení (relevantní pro konverze po zobrazení) a informace o opt-outu (označení, že uživatel už nechce být oslovován).

Tyto soubory cookie umožňují Googlu znovu rozpoznat váš internetový prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určité stránky webu zákazníka využívajícího službu AdWords a pokud dosud nevypršela platnost souboru cookie uloženého v jeho počítači, Google a zákazník dokážou zjistit, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na danou stránku. Každému zákazníkovi využívajícímu službu AdWords je přiřazen jiný soubor cookie. Soubory cookie tak nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků využívajících službu AdWords. My sami žádné osobní údaje v uvedených reklamních opatřeních nezpracováváme. Od společnosti Google dostáváme pouze statistická vyhodnocení. Na základě těchto vyhodnocení dokážeme určit, která z použitých reklamních opatření jsou zvláště účinná. Nezískáváme žádné další údaje z používání reklamních prostředků, a zejména na základě těchto informací nedokážeme identifikovat uživatele.

Vzhledem k používaným marketingovým nástrojům váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Googlu. Nemáme vliv na rozsah a další zpracování údajů shromažďovaných používáním tohoto nástroje ze strany společnosti Google, a proto vás informujeme na základě nám dostupných informací: Zapojením služby AdWords Conversion společnost Google obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou část našich webových stránek nebo jste klikli na reklamu od nás. Pokud jste zaregistrováni v některé službě společnosti Google, může společnost Google tuto návštěvu přiřadit k vašemu účtu. I když nejste na Googlu zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, je možné, že poskytovatel zjistí a uloží vaši IP adresu.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Doba uchovávání u společnosti Google nám není známa a nemáme možnost ji ovlivnit.

Účasti na tomto sledování můžete zabránit několika způsoby:

 • odpovídajícím nastavením svého prohlížeče, zakázání souborů cookie třetích stran především zabrání přijímání reklam třetích stran;
 • deaktivací souborů cookie pro sledování konverzí nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“, https://www.google.cz/settings/ads, přičemž toto nastavení bude při smazání souborů cookie smazáno;
 • deaktivací reklam založených na zájmech od poskytovatelů, kteří jsou součástí autoregulační kampaně About Ads, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení bude při smazání souborů cookie smazáno;
 • trvalou deaktivací v prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome pod odkazem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Google najdete zde: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy a https://services.google.com/sitestats/cs.html. Případně můžete navštívit webové stránky iniciativy Network Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org.

Společnost Google se zapojila do rámce EU-US Privacy Shield („štít soukromí“), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google DoubleClick

Na webových stránkách dále používáme nástroj pro online marketing DoubleClick společnosti Google. DoubleClick ukládá soubory cookie, aby se uživatelům zobrazovaly relevantní reklamy, aby bylo možné zlepšovat reporty o výkonu kampaní nebo aby se zabránilo tomu, že se uživateli několikrát zobrazí stejné reklamy. Pomocí ID souboru cookie – jedná se o pseudonymní identifikační číslo přidělené vašemu prohlížeči – společnost Google zaznamenává, které reklamy se ve kterém prohlížeči zobrazují, a dokáže tak zabránit tomu, aby se zobrazovaly několikrát. K tomuto pseudonymu jsou přiřazeny informace o aktivitách uživatele na webových stránkách. To společnosti Google a partnerským webovým stránkám umožňuje zobrazovat reklamy na základě předchozí návštěvy webových stránek. DoubleClick kromě toho pomocí ID souboru cookie dokáže zaznamenávat tzv. konverze související s žádostmi o reklamu. Například pokud uživatel uvidí reklamu DoubleClick a později v tomtéž prohlížeči otevře webové stránky inzerenta a něco tam koupí.

Informace vygenerované souborem cookie služby DoubleClick přenáší společnost Google na server v USA a tam je ukládá. Společnost Google dbá ustanovení o ochraně osobních údajů obsažených v dohodě o rámci EU-US Privacy Shield („štít soukromí“) a je podle Privacy Shieldu certifikována, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. K předávání údajů třetím osobám dochází pouze na základě právních předpisů nebo v rámci vyřizování objednávek. Podle společnosti Google soubory cookie služby DoubleClick neobsahují osobní údaje.

Vzhledem k používaným marketingovým nástrojům váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Googlu. Nemáme vliv na rozsah a další zpracování údajů shromažďovaných používáním tohoto nástroje ze strany společnosti Google, a proto vás informujeme na základě nám dostupných informací: Zapojením služby DoubleClick společnost Google obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou část našich webových stránek nebo jste klikli na reklamu od nás. Pokud jste zaregistrováni v některé službě společnosti Google, může společnost Google tuto návštěvu přiřadit k vašemu účtu. I když nejste na Googlu zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, je možné, že poskytovatel zjistí a uloží vaši IP adresu.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Soubory cookie služby DoubleClick jsou smazány nejpozději po šesti měsících. Používáním služby DoubleClick sledujeme zájem zobrazovat vám reklamu, která by mohla být předmětem vašeho zájmu, aby pro vás naše webové stránky byly zajímavější.

Účasti na tomto sledování můžete zabránit různými způsoby, čímž uplatníte své právo vznést námitku:

 • odpovídajícím nastavením svého prohlížeče, zakázání souborů cookie třetích stran především zabrání přijímání reklam třetích stran;
 • deaktivací souborů cookie pro sledování konverzí nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“, https://www.google.cz/settings/ads, přičemž toto nastavení bude při smazání souborů cookie smazáno;
 • deaktivací reklam založených na zájmech od poskytovatelů, kteří jsou součástí autoregulační kampaně About Ads, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení bude při smazání souborů cookie smazáno;
 • trvalou deaktivací v prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome pod odkazem http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Další informace o službě DoubleClick najdete na adresách: https://www.google.cz/doubleclick, http://support.google.com, https://policies.google.com/privacy?hl=cs (obecně o ochraně osobních údajů ve společnosti Google).

Google Remarketing

Vedle AdWords Conversion používáme také službu Google Remarketing od společnosti Google. Jedná se o metodu, kterou vás chceme znovu oslovit. Díky této aplikace je možné vám po návštěvě našich webových stránek zobrazovat naše reklamy při dalším používání internetu. Používají se k tomu soubory cookie uložené ve vašem prohlížeči, pomocí nichž Google při návštěvě různých webových stránek zaznamenává a vyhodnocuje vaše chování při používání. Google tak dokáže zjistit vaši předchozí návštěvu na našich webových stránkách. Ke spojování údajů shromážděných v rámci remarketingu s vašimi osobními údaji, které mohou být společností Google zpracovávány, podle informací od společnosti Google nedochází. Zejména se podle Googlu se v remarketingu používá pseudonymizace.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Doba uchovávání u společnosti Google nám není známa a nemáme možnost ji ovlivnit.

Účasti na tomto sledování můžete zabránit různými způsoby, čímž uplatníte své právo vznést námitku:

 • odpovídajícím nastavením svého prohlížeče, zakázání souborů cookie třetích stran především zabrání přijímání reklam třetích stran;
 • deaktivací souborů cookie pro sledování konverzí nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“, https://www.google.cz/settings/ads, přičemž toto nastavení bude při smazání souborů cookie smazáno;
 • deaktivací reklam založených na zájmech od poskytovatelů, kteří jsou součástí autoregulační kampaně About Ads, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení bude při smazání souborů cookie smazáno;
 • trvalou deaktivací v prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome pod odkazem http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Optimonk

Webové stránky využívají službu pro online reklamu Optimonk, díky níž vám můžeme zobrazovat reklamu přizpůsobenou vašim zájmům. Poskytovatelem služby Optimonk je společnost Webshop Marketing Ltd., Kassai út 129, 4028 Debrecen, Maďarsko. Sledujeme tím zájem zobrazovat vám reklamu, která by mohla být předmětem vašeho zájmu, aby pro vás naše webové stránky byly zajímavější. Za tímto účelem jsou o vás shromažďovány statistické informace, které zpracovávají naši partneři.

Navštívením webových stránek získá Optimonk informaci o tom, že jste otevřeli naše webové stránky. Optimonk v počítači pomocí web beaconu uloží soubor cookie. Budou předány údaje uvedené v části „Údaje o přístupu“. Na shromažďované údaje nemáme žádný vliv a není nám znám plný rozsah zpracování údajů ani doba jejich uchovávání. Vaše údaje budou předány také do USA a tam zpracovány. Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Doba uchovávání u služby Optimonk nám není známa a nemáme možnost ji ovlivnit.

Proti zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím souborů cookie služby Optimonk můžete vznést námitku. Za tímto účelem můžete změnou nastavení v internetovém prohlížeči přenos souborů cookie deaktivovat nebo omezit. Již uložené soubory cookie lze kdykoliv smazat. Lze to provádět také automaticky. Pokud jsou soubory cookie pro naše webové stránky deaktivovány, nemusí být možné plně využívat všechny funkce webových stránek.


Další informace o účelu a rozsahu zpracování a další informace o vašich s tím souvisejících právech a o možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí najdete na adrese: https://www.optimonk.com/privacy_policy.

Pluginy sociálních sítí

Do našeho webu jsou začleněny pluginy sociálních sítí. Pocházejí od následujících poskytovatelů:

Pluginy jsou na našich webových stránkách vyznačeny výše uvedeným písmem nebo malými stylizovanými symboly.

Dáváme vám možnost pomocí tlačítka přímo komunikovat s poskytovatelem pluginu. Pouze pokud na označené pole kliknete, a tím ho aktivujete, poskytovatel pluginu obdrží informaci, že jste otevřeli příslušnou stránku našeho webu. Dále budou předány údaje uvedené v části „Údaje o přístupu“.

V případě Facebooku a Xingu je podle příslušných poskytovatelů v Německu IP adresa anonymizována okamžitě po shromáždění. Aktivací pluginu jsou tedy vaše osobní údaje předány příslušnému poskytovateli pluginu a tam se zpracovávají (v případě amerických poskytovatelů v USA). Vzhledem k tomu, že poskytovatel pluginu ke shromažďování údajů využívá zejména soubory cookie, doporučujeme vám, abyste před kliknutím na šedé políčko týkající se bezpečnostních nastavení prohlížeče smazali všechny soubory cookie.

Na shromažďované údaje a postupy při jejich zpracovávání nemáme žádný vliv a není nám znám plný rozsah zpracování údajů, účely zpracování ani lhůty pro uchovávání údajů. Také o mazání shromážděných údajů poskytovatelem pluginu nemáme žádné informace.

Poskytovatel pluginu uchovává o vás shromážděné údaje jako profily používání a zpracovává je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo ztvárnění svých webových stránek podle potřeb uživatelů. K takovému vyhodnocování dochází zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem zobrazování reklamy odpovídající potřebám uživatelů a za účelem informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách.

Právním základem pro používání pluginů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Díky pluginům vám nabízíme možnost komunikovat se sociálními sítěmi a dalšími uživateli, abychom mohli zlepšit naši nabídku a učinit ji pro vás jako uživatele zajímavější.

Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, pro uplatnění tohoto práva se však musíte obrátit na poskytovatele příslušného pluginu. Vytváření uživatelských profilů můžete kromě toho zakázat různými způsoby, a tím uplatnit své právo vznést námitku:

 • odpovídajícím nastavením svého prohlížeče, zakázání souborů cookie třetích stran především zabrání přijímání reklam třetích stran;
 • deaktivací reklam založených na zájmech od poskytovatelů, kteří jsou součástí autoregulační kampaně About Ads, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení bude při smazání souborů cookie smazáno.

K předávání údajů dochází bez ohledu na to, zda máte u poskytovatele pluginu účet a jste tam přihlášeni. Pokud jste u poskytovatele pluginu přihlášeni, vaše u nás shromážděné údaje budou přímo přiřazeny k vašemu stávajícímu účtu u poskytovatele pluginu. Pokud stisknete aktivované tlačítko a například odkážete na stránku, poskytovatel pluginu uloží i tuto informaci do uživatelského účtu a sdělí ji veřejně vašim kontaktům.

Doporučujeme vám, abyste se po použití sociální sítě pravidelně odhlašovali, především pak před aktivací tlačítka, protože tak můžete předejít přiřazení k vašemu profilu u poskytovatele pluginu.

Copyright by Spirit Legal LLP